Reputácia – nástroj úspechu?

Väčšina podnikov zvučných mien sa stala úspešnými aj vďaka zisteniu, že je potrebné dbať o svoju reputáciu, najmä v dnešnej dobe, kedy každý omyl, nedorozumenie či fáma dokáže podniku uškodiť alebo ho dokonca úplne zničiť. Reputácia a online reputácia pre podnik predstavuje aktívum…

Nový vzorec myslenia – „KATA“

Ako zlepšiť schopnosť neustále zlepšovať a inovovať? Mnoho spoločností sa vo svojich závodoch vydalo cestou Lean a snažia sa o trvalé udržanie zavedených nástrojov. Na zabezpečenie trvácnosti zmien je dôležité koncentrovať sa na návyky, ktoré sú zavedené vo firemnom prostredí. Mike…

Predpoklady tvorby inovácií

V súčasnosti sa slovo inovácia čoraz viac skloňuje a je mu venovaná veľká pozornosť. Joseph Alois Schumpeter je považovaný za zakladateľa teórie inovácií, ktorú vytvoril v roku 1911 a formuloval kombinácie vývojových zmien. Schumpeter chápe inovácie ako zmenu/obnovenie systému alebo procesov, resp.…

Súčasná moc v podnikoch patrí spolupráci

Podnik, ktorý vlastní majiteľ a spravuje určitý generálny riaditeľ, prípadne výkonná rada, je zastrešovaný potrebnými podnikovými zdrojmi (neživé) a podnikovým potenciálom (živý), teda zamestnancami a manažérmi podniku. Kam tým smerujem? Správna otázka ale je, či naozaj môžu majitelia a riaditelia podnikov dosahovať výsledky,…