Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data

Gabriel Koman – Milan Kubina Rozhodovanie manažérov podnikov je v súčasnosti vo veľkej miere ovplyvnené informáciami. Pre realizáciu správneho rozhodnutia je však potrebné mať možnosť tieto informácie z dostupných údajov získať a spracovať. Existuje množstvo technológií pre spracovanie údajov a ich transformáciu na informácie.…

Nový prvok v Manažmente podniku – Ako je podľa Vás dôležitý?

Len včera som dočítal pútavú a oslovujúcu knihu: „Koučování“ (John Whitmore). Toto dielo má na súčasný manažment zásadný dopad a je potrebné, aby si podobnú knihu prečítal každý súčasný manažér a vyučujúci. Nasledujúci obsah tvoria vybrané myšlienky z tejto knihy, dúfam že vás natoľko…