Deň otvorených dverí 2016

Deň otvorených dverí 2016

Kde? – areál Žilinskej univerzity v Žiline, budova Fakulty riadenia a informatiky, miestnosť C9
Čo sa dozviem? – informácie  o štúdiu, študijných programoch, prijímacích pohovoroch a o podmienkach prijatia.
Čo uvidím? Ÿ prezentácie katedier, Ÿ laboratóriá a učebne, Ÿ prezentácie úspešných absolventov, projekty fakulty a mnoho ďalších zaujímavých vecí

Program dňa otvorených dverí

Budova FRI (miestnosť C9 – konferenčné centrum), 10:00 – 11:00

Stretnutie s vedením fakulty, kde sa bližšie zoznámite s fakultou, možnosťami štúdia, obsahom a zameraním jednotlivých študijných programov. Získate informácie o prijímacom konaní, podmienkach prijatia na štúdium na fakulte a iné zaujímavé informácie. K dispozícii budú testy z predchádzajúcich rokov a informačné materiály o fakulte.

Budova FRI (blok A a B), 11:00 – 12:30
Prezentácie katedier, prehliadka laboratórií a učební, prezentácia projektov fakulty.

 • Laboratórium Katedry matematických metód a operačnej analýzy – prezentácia katedry a projektov – nástroje na podporu rozhodovania, umelá inteligencia v počítačových hrách. (Katedra matematických metód a operačnej analýzy – Ing. Michal Koháni, PhD., Ing. Peter Tarábek, PhD. ), Miestnosť A222
 • Laboratórium simulačných techník (Katedra matematických metód a operačnej analýzy – doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Peter Jankovič, PhD., Katedra informatiky – Ing. Michal Varga, PhD.,  Miestnosť A326
 • UNIX, otvorený softvér, počítačová bezpečnosť, matematický softvér v praxi (Katedra matematických metód a operačnej analýzy – Mgr. Michal Kaukič, CSc., Ing. Tomáš Majer, doc. RNDr. Štefan Peško, CSc.)Miestnosť A301
 • Laboratórium Katedry informatiky (Katedra informatiky – Ing. Michal Kvet, PhD.) Miestnosť A201
 • e-vzdelávanie, ECDL – vodičák na počítač (Katedra informačných sietí – Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.)Miestnosť B03
 • Cisco Networking Academy Program (Katedra informačných sietí – Ing. Peter Palúch, PhD.) Miestnosť B303
 • Načo je inžinierom matematika? (Katedra informačných sietí – Mgr. Juraj Smieško, PhD.) Miestnosť B302
 • Laboratórium manažérskych aplikácií (Katedra manažérskych teórií – doc. Ing. Martina Blašková, PhD., doc. Ing. Milan Kubina, PhD.) Miestnosť B207
 • Prezentácia Katedry makro a mikroekonomiky (Katedra makro a mikroekonomiky – Ing. Lucia Pančíková, PhD.) Miestnosť B206
 • Laboratórium objektových technológií – Detailnejšie informácie o prijímacích pohovoroch, budú k dispozícií testy z predchádzajúcich rokov, informácie o predmetoch pokročilého vývoja softvérových aplikácií. Prezentácia softvérových riešení pre tvorbu grafikonov a riadenie dopravy. (Katedra softvérových technológií – RNDr. Hynek Bachratý, PhD., Ing. Patrik Hrkút, PhD., Ing. Štefan Toth, PhD.) Miestnosť A323
 • Mikropočítače a ich aplikácie v robotike (Katedra technickej kybernetiky – doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD., Ing. Jana Milanová, PhD.) Miestnosť B101
 • Aplikácie teórie riadenia (Katedra technickej kybernetiky – Ing. Adam Jaroš, PhD.) Miestnosť B108
 • Programovateľné integrované obvody (Katedra technickej kybernetiky, doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.)Miestnosť B104
Zaujala ťa táto téma?Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.