Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data

Gabriel Koman – Milan Kubina Rozhodovanie manažérov podnikov je v súčasnosti vo veľkej miere ovplyvnené informáciami. Pre realizáciu správneho rozhodnutia je však potrebné mať možnosť tieto informácie z dostupných údajov získať a spracovať. Existuje množstvo technológií pre spracovanie údajov a ich transformáciu na informácie.…

Súčasná moc v podnikoch patrí spolupráci

Podnik, ktorý vlastní majiteľ a spravuje určitý generálny riaditeľ, prípadne výkonná rada, je zastrešovaný potrebnými podnikovými zdrojmi (neživé) a podnikovým potenciálom (živý), teda zamestnancami a manažérmi podniku. Kam tým smerujem? Správna otázka ale je, či naozaj môžu majitelia a riaditelia podnikov dosahovať výsledky,…