Súčasná moc v podnikoch patrí spolupráci

Podnik, ktorý vlastní majiteľ a spravuje určitý generálny riaditeľ, prípadne výkonná rada, je zastrešovaný potrebnými podnikovými zdrojmi (neživé) a podnikovým potenciálom (živý), teda zamestnancami a manažérmi podniku. Kam tým smerujem? Správna otázka ale je, či naozaj môžu majitelia a riaditelia podnikov dosahovať výsledky,…

Viete čo je to CRM?

CRM je skratkou pre pojem Customer Relationship Management. CRM systémy slúžia na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Predstavujú určitý druh vnímania komunikácie a práce s klientmi. Sú to systémy, ktoré slúžia na zhromažďovanie, triedenie a spracovávanie údajov o zákazníkoch. CRM systémy slúžia na sledovanie a…