Predpoklady tvorby inovácií

V súčasnosti sa slovo inovácia čoraz viac skloňuje a je mu venovaná veľká pozornosť. Joseph Alois Schumpeter je považovaný za zakladateľa teórie inovácií, ktorú vytvoril v roku 1911 a formuloval kombinácie vývojových zmien. Schumpeter chápe inovácie ako zmenu/obnovenie systému alebo procesov, resp.…

Nový prvok v Manažmente podniku – Ako je podľa Vás dôležitý?

Len včera som dočítal pútavú a oslovujúcu knihu: „Koučování“ (John Whitmore). Toto dielo má na súčasný manažment zásadný dopad a je potrebné, aby si podobnú knihu prečítal každý súčasný manažér a vyučujúci. Nasledujúci obsah tvoria vybrané myšlienky z tejto knihy, dúfam že vás natoľko…