Deň otvorených dverí 2016

Kde? – areál Žilinskej univerzity v Žiline, budova Fakulty riadenia a informatiky, miestnosť C9
Čo sa dozviem? – informácie  o štúdiu, študijných programoch, prijímacích pohovoroch a o podmienkach prijatia.
Čo uvidím? Ÿ prezentácie katedier, Ÿ laboratóriá a učebne, Ÿ prezentácie úspešných absolventov, projekty fakulty a mnoho ďalších zaujímavých vecí

Program dňa otvorených dverí

Budova FRI (miestnosť C9 – konferenčné centrum), 10:00 – 11:00

Stretnutie s vedením fakulty, kde sa bližšie zoznámite s fakultou, možnosťami štúdia, obsahom a zameraním jednotlivých študijných programov. Získate informácie o prijímacom konaní, podmienkach prijatia na štúdium na fakulte a iné zaujímavé informácie. K dispozícii budú testy z predchádzajúcich rokov a informačné materiály o fakulte.

Budova FRI (blok A a B), 11:00 – 12:30
Prezentácie katedier, prehliadka laboratórií a učební, prezentácia projektov fakulty.

 • Laboratórium Katedry matematických metód a operačnej analýzy – prezentácia katedry a projektov – nástroje na podporu rozhodovania, umelá inteligencia v počítačových hrách. (Katedra matematických metód a operačnej analýzy – Ing. Michal Koháni, PhD., Ing. Peter Tarábek, PhD. ), Miestnosť A222
 • Laboratórium simulačných techník (Katedra matematických metód a operačnej analýzy – doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Peter Jankovič, PhD., Katedra informatiky – Ing. Michal Varga, PhD.,  Miestnosť A326
 • UNIX, otvorený softvér, počítačová bezpečnosť, matematický softvér v praxi (Katedra matematických metód a operačnej analýzy – Mgr. Michal Kaukič, CSc., Ing. Tomáš Majer, doc. RNDr. Štefan Peško, CSc.)Miestnosť A301
 • Laboratórium Katedry informatiky (Katedra informatiky – Ing. Michal Kvet, PhD.) Miestnosť A201
 • e-vzdelávanie, ECDL – vodičák na počítač (Katedra informačných sietí – Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.)Miestnosť B03
 • Cisco Networking Academy Program (Katedra informačných sietí – Ing. Peter Palúch, PhD.) Miestnosť B303
 • Načo je inžinierom matematika? (Katedra informačných sietí – Mgr. Juraj Smieško, PhD.) Miestnosť B302
 • Laboratórium manažérskych aplikácií (Katedra manažérskych teórií – doc. Ing. Martina Blašková, PhD., doc. Ing. Milan Kubina, PhD.) Miestnosť B207
 • Prezentácia Katedry makro a mikroekonomiky (Katedra makro a mikroekonomiky – Ing. Lucia Pančíková, PhD.) Miestnosť B206
 • Laboratórium objektových technológií – Detailnejšie informácie o prijímacích pohovoroch, budú k dispozícií testy z predchádzajúcich rokov, informácie o predmetoch pokročilého vývoja softvérových aplikácií. Prezentácia softvérových riešení pre tvorbu grafikonov a riadenie dopravy. (Katedra softvérových technológií – RNDr. Hynek Bachratý, PhD., Ing. Patrik Hrkút, PhD., Ing. Štefan Toth, PhD.) Miestnosť A323
 • Mikropočítače a ich aplikácie v robotike (Katedra technickej kybernetiky – doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD., Ing. Jana Milanová, PhD.) Miestnosť B101
 • Aplikácie teórie riadenia (Katedra technickej kybernetiky – Ing. Adam Jaroš, PhD.) Miestnosť B108
 • Programovateľné integrované obvody (Katedra technickej kybernetiky, doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.)Miestnosť B104

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *