Galéria citátov

Buď Manažérom, ktorý dokáže spojiť tím ľudí a spoločne s nimi ťahať za jeden koniec povrazu.

[Holubčík, 2018]

Tak isto ako vzdelanie bez praxe, nemôže pri buď Manažérovi fungovať ani prax bez vzdelania.

[Adámik, 2019]

Správny Buď Manažér poznáva svojich zamestnancov a dokáže delegovať úlohy v rámci správnych schopností zamestnanca.

[Holubčík, 2018]

Odmeňovanie je jednou zo silných stránok Buď Manažéra.

[Holubčík, 2019]

Dobrý obchod je vtedy, keď sú spokojní všetci zúčastnení.

[Tomáš Baťa]