Letná škola 2022

V pondelok 20.6.2022 odštartuje v poradí už tretia letná škola BuďManažér.

Nezabudni nás sledovať a prihlásiť sa!

Opäť je tu šanca osvojiť si manažérske zručnosti, spoznať nových ľudí, vypočuť si zaujímavé prednášky či zapojiť sa do workshopov našich lektorov a spoznať prostredie, v ktorom môžeš stráviť vysokoškolské štúdium. Toto všetko Ti ponúka Letná škola Buď manažér 2022, ktorá sa koná v termíne od 20.6. do 24.6.2022.

Podujatie je realizované pod záštitou Katedry manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) UNIZA. Stredoškoláci, primárne z gymnázií a obchodných akadémií, si môžu vyskúšať prácu v tíme pri riešení praktických úloh. Tieto sú založené na rovnakých princípoch ako úlohy pre budúcich manažérov, riešené počas štúdia v študijnom programe Manažment (Bc.) a Informačný manažment (Ing.) na FRI.

Súčasťou Letnej školy Buď manažér je neodmysliteľne aj argumentácia riešení a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. Takýmto spôsobom je možné stredoškolákom priblížiť systém práce na univerzite, ktorý ich v budúcnosti čaká.

Miesta sa rýchlo plnia, tak neváhaj a zabezpeč si to svoje vyplnením prihlášky tu.

Za účasť na Letnej škole BuďManažér získate oficiálny certifikát. Tento bude následne zohľadnený aj pri prijímacom konaní na FRI, študijný program Manažment. Samozrejme, na celé trvanie letnej školy Vám potvrdíme ospravedlnenie z neúčasti na výučbe na Vašej škole ?. 

Program tohto ročníka Letnej školy Buď manažér je plný zaujímavých tém a aktivít:

Pondelok 20.6.2022

  • 8:30 – 9:20 zahájenie 
  • 9:30 – 12:30  Motivácia a tvorivosť v práci manažéra

Utorok 21.6.2022

  • 8:30 – 10:30 Potrebuje manažér štatistiku?
  • 10:30 – 12:30 Manažment športovej organizácie

Streda 22.6.2022 

  • 8:30 – 10:00 Pracovné zručnosti pre 21. storočie
  • 10:00 – 12:30 Základy UX, ako skúmať používateľský zážitok

Štvrtok 23.6.2022

  • 8:30 – 10:30 Behaviorálna ekonómia
  • 10:30 – 12:30 Digitálny marketing

Piatok 24.6.2022

  • 8:30 – 11:30 Smart City
  • 11:30 – 12:30 Záver letnej školy

Nájdete nás aj na našich sociálnych sieťach, kde je postupne zverejňovaný obsah súvisiaci s Letnou školou Buď manažér 2022,

Facebook: Budmanazer.sk

Instagram: budmanazer

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“, nájdete v dokumente PDF tu. 

Za podporu Letnej školy BuďManažér touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým firemným partnerom: GoodRequest, ORiWiN a Red Bull. Takisto ďakujeme aj nášmu fakultnému laboratóriu 3D tlače – FriDLab a projektu inovujme.sk.