Manažeři změřili své síly v největší celosvětové manažerské hře Global Management Challenge

Na Fakultě riadenia a informatiky UNIZA se letos poprvé konalo národní kolo celosvětově známé manažerské soutěže Global Management Challenge. Do této soutěže je každoročně zapojených více jak 30 zemí z celého světa. Ať už studenti či skuteční manažeři z podniků tak mohou každoročně změnit své síly ve virtuálním řízení firmy.

V rámci národního kola této soutěže se na půdě Fakulty riadenia a informatiky UNIZA dne 3.6.2019 utkalo 8 studentských týmů, kteří zabojovali o postup do světového finále. Toto jednodenní národní kolo sestávalo z pěti po sobě jdoucích rozhodnutích, které studenti museli vykonávat při neustále se snižujícím časovém limitu.

Jak to tak v životě bývá, vítěz může být jen jeden…a tak po napínavém souboji můžeme srdečně pogratulovat týmu FRI Solutions ve složení Bruno Grinč, Patrik Maruňák a Karin Beláková a zároveň jim i popřát mnoho úspěchu při reprezentování Slovenské republiky na světovém finále v Jekaterinburgu (Rusku) ve dnech 4.-6.7.2019.

Autor: Lucie Lendelová

Written by