Mladý účtovník

Olympiáda mladý účtovník – celoštátne kolo

Aj tento rok sa koná olympiáda Mladý účtovník na Fakulte riadenia a informatiky v spolupráci so spoločnosťou KROS. Prvé kolá sú za nami a tak ideme do finále.

Celoštátne kolo

Už tento utorok 16.4.2019 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky v Žiline uskutoční celoštátne kolo Olympiády mladý účtovník. Priebeh celej udalosti bude nasledovný.

Program celoštátneho kola

Prehľadný popis začiatku a priebehu olympiády nájdete v tabuľke.

Čas Program
9:15 Prezencia účastníkov
9:25 Uvítanie účastníkov
9:30 Začiatok súťaže
12:30 Koniec súťaže, vyhodnotenie prác
14:00 Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
15:00 Záver

Čas začiatku olympiády je prispôsobený na 9:15 hod, kvôli účastníkom, ktorí cestujú do Žiliny z okolitých miest. Začiatok súťaže je o 9:30 hod v miestnosti RB002 (vpravo od vrátnice). Cestovné bude súťažiacim uhradené spoločnosťou KROS a.s. počas prezencie účastníkov (vo výške cestovného druhej triedy vlakom).

Viac o podujatí

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. vyhlasujú 22. ročník súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve – Olympiáda Mladý účtovník 2019.

Ide o celoštátnu súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy.

Leták k Olympiáde Mladý účtovník 2019. Krátky článok o predchádzajúcom ročníku si môžete prečítať TU.

Presné informácie o olympiáde nájdete na stránke KROS-u.