Prečo sú porady častokrát „neefektívne“?

Stáva sa to aj Vám. Prídete v pondelok ráno do práce. Doobeda sa Vám tak naplní zoznam úloh, že neviete s ktorou skôr začať. Tieto úlohy potrebujú byť prediskutované a riešené s kolegami na pracovisku – takže sme pri jadre problému tohto článku a tým je: prečo sú porady častokrát neefektívne a čo môžeme zmeniť?

Porady môžeme rozdeliť na efektívne (prínosné, s výhodami pre každého zúčastneného) a neefektívne, časovo stratové porady. Strata Vášho času Vám dokáže sťažiť riešenie potrebných úloh.

Otázka je ako vyriešiť, respektíve ako pristupovať k poradám, a to hlavne tým, ktoré sú neefektívne.

Viacerí manažéri sa zhodli na týchto základných otázkach:

  • Potrebuje táto úloha, aby sa uskutočnila porada?
  • Zmení táto porada niečo na realizácií úlohy?
  • Aká nákladná je daná porada pre spoločnosť?

Po zodpovedaní týchto otázok je viac ako pravdepodobný výsledok zredukovania počtu porád, úprava vedenia porád a zmena samotného prístupu účastníkov k poradám. Táto zmena vedie k otázkam:

  • Je táto porada pre mňa dôležitá – to posudzujem z týchto hľadísk: potrebujem sa jej zúčastniť?; aký je cieľ porady?; aký je program porady?
  • Spätná väzba vedúceho porady – ide o základné a často nevyslovené poďakovanie za zúčastnenie sa na porade a poďakovanie o záujem pre dosiahnutie spoločných cieľov.
  • Miestnosť určená pre porady – je potrebné, aby porada prebiehala v tejto miestnosti?, zmena miesta porady? (miesto mimo budovy, mimo kancelárie).

konferenčná miestnosť

Správny manažér potrebuje poradu nielen naplánovať (naplniť jej cieľ, program), ale aj správne poradu viesť (posilniť kolektív, vytvoriť atmosféru).

[Autor: Martin Holubčík]

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *