Nový vzorec myslenia – „KATA“

Ako zlepšiť schopnosť neustále zlepšovať a inovovať?

Mnoho spoločností sa vo svojich závodoch vydalo cestou Lean a snažia sa o trvalé udržanie zavedených nástrojov. Na zabezpečenie trvácnosti zmien je dôležité koncentrovať sa na návyky, ktoré sú zavedené vo firemnom prostredí. Mike Rother vo svojej knihe Toyota Kata uvádza: „Všetci manažéri v organizácii by mali stráviť 50 % svojho času koučovaním ostatných.“ Táto kniha sa odlišuje od ostatných kníh o Toyota Production System spôsobom, akým opisuje využitie nástrojov používaných v implementácii Lean.

„KATA“ je nový vedecký vzorec myslenia kombinovaný s premyslenou dennou praxou, ktorý zistili počas päťročného výskumu vo firme Toyota a u jej piatich dodávateľov.

V roku 2012 som sa zúčastnil trojdňového workshopu, ktorý organizoval Mike Rother a skupina W3 (The W3 Group) na transfúznej stanici vo Fort Wort v štáte Texas. Prvý deň Mike hovoril o tom, čo znamená tento nový vedecký vzorec myslenia kombinovaný s premyslenou dennou praxou, ktorý zistil počas päťročného výskumu vo firme Toyota a u jej piatich dodávateľov, ktorý nazýva . Počas druhého a tretieho dňa sme dostali úlohu redukovať čas cyklov a boli sme rozdelení do šesťčlenných tímov a začali sme tvoriť KATA obrázkový scenár pozorovaním spracovania krvi skupinou šiestich ľudí, ktorí produkovali krvné doštičky, plazmu a separovali biele a červené krvinky v rôznych produktoch pre nemocnice. Museli sme použiť štyri kroky zlepšenia KATA definovaním súčasného stavu procesu a potom predpokladať ďalší cieľový stav a prekážky pre dosiahnutie cieľového stavu. Potom sme rotovali v pozíciách poslucháča a prvého kouča a pripravili sme náš PDCA experiment a viedli sme koučovanie KATA. Toto prebiehalo až do tretieho dňa a nakoniec sme celé dianie zosumarizovali s inštruktormi.

Od tohto workshopu som začal korešpondenciu a rozhovory s Mikem Rotherom na tému, ako by som mohol zaviesť u svojho zamestnávateľa (State Manufacturing Extension Partnerhip) kurzy Lean 101 a modifikovať posledné štyri hodiny workshopu pre výklad tohto nového premysleného systému vedeckého myslenia PDCA (KATA), ktorý som sa práve naučil. Spolu s ďalšími kolegami v práci sme vytvorili prezentáciu za pomoci a pravidelnej kontroly Mikea Rothera, takže sme vytvorili trojdňový workshop, aby sme mohli nasadiť Toyota KATA u existujúcich zákazníkov, ktorí prechádzali Lean transformáciou. Našiel som klienta (La-Z-Boy furniture) neďaleko miesta, kde bývam – Siloam Springs v Arkansase – s ktorým sme skúšali zaviesť Toyota KATA. Navrhol som, aby sme uskutočnili náš nový workshop Lean 101-KATA a naučili sa, ako dať do pohybu 3 KATA zlepšenia pomocou IK/CK – KATA/koučing KATA.

Bolo to natoľko úspešné, že nás požiadali o uskutočnenie ďalšieho trojdňového workshopu o dva mesiace a zavedenie ďalších tri KATA zlepšení, ale tentoraz pozvali ďalšie tri La-Z-Boy závody zo štátov Missouri, Mississippi a Tennessee. Potom, v priebehu 18 mesiacov, sme uskutočnili tri ďalšie KATA tréningy v ich závodoch v meste Dayton v štáte Tennessee, zakaždým s troma zlepšeniami KATA – celkovo 15 KATA zlepšení v ich troch výrobných závodoch.

Odvtedy som zaviedol KATA v množstve ďalších odvetviach priemyslu – od leteckého až po spotrebný a automobilový. Spolu s mojím tímom koučov KATA každý mesiac uskutočňujeme tréningy v spoločnosti Manufacturing Industries a v Healthcare Industry for Baptist Memorial Health Care (systém zdravotnej starostlivosti). Máme viac ako 7 individuálnych KATA zlepšení u poslucháčov, prvých koučov, druhých koučov a skupiny pokročilých, ktorých v súčasnosti pripravujeme na úroveň master kouč KATA.

Ktorá spoločnosť môže slúžiť ako najlepší príklad implementácie kata?

Každá spoločnosť je iná a čelí rozdielnym výzvam, takže je ťažké porovnávať jednotlivé organizácie. Avšak najlepšia implementácia v oblasti výroby, akú som zažil – od top manažmentu až po majstrov a tých, čo dodávajú pridanú hodnotu bola bez pochýb v American Axle – dcérskej firme Cloyes Gear Company v Subiaco, štát Arkansas. Jej manažment skúmal KATA a zúčastnil sa niekoľkých konferencií a troch mojich vlastných workshopov Buzz Electronics KATA (výrobná simulácia využívajúca KATA pre zlepšenie výrobných montážnych procesov), skôr než sa rozhodli uskutočniť plnú desaťmesačnú implementáciu zlepšovanie KATA/koučing myslenia. Počas desiatich mesiacov sme zaviedli 9 zlepšení a ušetrili sme vyše milióna USD a premiestnením výroby späť 2,5 milióna v dôsledku nízkych miezd a zahraničnej konkurencie.

  • Začali sme fázami mapovania toku hodnôt – súčasný stav a stav v budúcnosti každej oblasti, kde sme začali implementovať KATA.
  • Potom sme uskutočnili jednodenný tréning (o systéme KATA) vo všetkých oblastiach, kde sme zamýšľali implementovať KATA. Najprv sme vybrali páry v oblasti výroby – jednu, ktorá bojovala s plnením požiadaviek bez nadčasov (6 až 7 dňové pracovné týždne na tri zmeny). Tá druhá fungovala pri štandardnom výrobnom tempe.
  • Ľudia skutočne pochopili koncept a manažment im dovolil experimentovať a povedať: „Mám prekážku a neviem, ako ju prekonať, ale poďme experimentovať (PDCA) a uvidíme, čo sa stane a ako sa z toho poučíme.“ V podstate manažment im dal súhlas urobiť chybu a poučiť sa z nej.

Táto firma potom rozšírila systém tak rýchlo, ako im to dovoľovali kapacity. Pokračovali sme slučkami toku hodnôt a spájali sme oddelenia tým, že spoločne riešili spoločné PDCA experimenty, čo zlomilo prekážky, ktoré po roky brzdili zlepšovanie. Nechali nás vyučovať ich systému KATA a ako ho implementovať a vyvinúť tréningové moduly špecifické pre ich spoločnosť, ktoré riešili problémy. Mnohé z ich tréningových modulov sú na YouTube.

Máme porekadlo: „Ak vám dáme rybu, budete mať čo jesť jeden deň. Ak nám dovolíte naučiť vás, ako chytať ryby, budete mať čo jesť celý život.“ Spoločnosť Cloyes Gear Company vie, ako použiť nový vzorec na chytanie rýb.

Čo sa týka oblasti služieb, spoločnosť Baptist Memorial Health Care v Memphise, štát Tennessee má zďaleka najlepší manažérsky systém zahŕňajúci implementáciu strategického A3 (Strategic A3) napojený na mesačný status aktualizácií A3, ktoré sú napojené na týždenné spoločné porady vedenia, ktoré používa TWI-JI, JR, JM a KATA, aby sa systém zlepšoval a rozširoval. Oni rovnako dovolili ľuďom sa „pomýliť“ a povedať „neviem, ale chcel by som skúsiť toto…“. Oni sú zameraní na neustále zlepšovanie starostlivosti o pacienta vo všetkých 23 nemocniciach, 160 klinikách, v ich lekárskej univerzite, hospicoch a domácej zdravotnej služby a spoločnom podniku s Semmes-Murphy Spine Center. Môj tím a ja osobne koučujeme viac ako 60 zlepšení KATA v štyroch z ich šiestich najväčších nemocníc a najväčšej lekárskej klinike každý mesiac – je to 7 000 osôb z celkového počtu 15 000. Ich najväčšia nemocnica v Memphise, štát Tennessee dosahuje šetrenie za prvých 15 mesiacov implementácie KATA vo výške viac ako 5,1 milióna USD.

Prečo je ťažké vtiahnuť ľudí do zlepšovania?

My (manažment a vedenie) musíme apelovať na veci, kde sú ľudia najcitlivejší, pretože to súvisí s ich prácou. Plat, peniaze a bonusy pre dosiahnutie cieľov manažmentu sa rýchlo minú. V mnohých organizáciách vodcovstvo chýba a zameriavame sa na dosiahnutie osobných cieľov. Avšak v organizáciách, ktoré chcú rásť, vodcovstvo sa snaží odstrániť zátarasy, prekážky a podporuje ľudí dosiahnuť ciele, ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie. Prekonať výzvu, o ktorej sme si predtým mysleli, že je neprekonateľná, je nákazlivé a vedie ku snahe ľudí prekonať očakávania zákazníkov každý deň.

Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť IPA Slovakia s cieľom prepojiť odborníkov a navzájom sa inšpirovať novými trendmi v priateľskej atmosfére. V poradí už 7. ročník prináša skúsenosti manažérov z riadenia popredných výrobných spoločností zo Slovenska, z Čiech i z Európy na dva dni do Žiliny.

Kedy: 25. – 26. 10. 2017

Kde: Žilina

Email: konferencia@ipaslovakia.sk

Miesto konania: Holiday Inn, Športová 2, 010 01 Žilina

https://www.ipaslovakia.sk

Written by