Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník

Viac informácií: KROS

Olympiáda Mladý účtovník je zaujímavá súťaž organizovaná spoločne Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkovspoločnosťou KROS a.s. Súťaž je zameraná na stredoškolákov a ich znalosti v oblasti účtovníctva.

Obsah zadania súťaže zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách, no do súťaže sa môžu stredoškoláci prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy.

Posledné roky sa Fakulta riadenia a informatiky rozhodla poskytnúť svoje priestory pre regionálne a celoštátne kolo olympiády.

Súčasťou odboru Manažment na FRI sú aj predmety zamerané na účtovníctvo a ekonomiku a preto je prínosné ak sa o spomínanú tému študenti zaujímajú ešte pred nástupom na vysokú školu.

Manažment na FRI je preto vynikajúcou voľbou pre študentov, ktorý sa už počas strednej školy zaujímajú o účtovníctvo a iné manažérske predmety.

Znalosť základných princípov ekonomiky a aj účtovníctva je nesmierne prínosná pre každého manažéra v praxi. Je totiž dôležité aby manažér dokázal vnímať svoje rozhodnutia v širších súvislostiach a vedel ako efektívne narábať s financiami.

Ak vás problematika účtovníctva zaujíma a chcete súťažiť o zaujímavé ceny Olympiáda Mladý účtovník je určite pre Vás!

Informácie o minulých ročníkoch spolu s fotografiami môžete nájsť tu:

Aj tento rok sa koná olympiáda Mladý účtovník na Fakulte riadenia a informatiky v spolupráci so spoločnosťou KROS.

Viac informácií:

Olympiáda Mladý účtovník KROS