Kontakt

Katedra manažérskych teórií

Fakulta riadenia a informatiky 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina

GPS: 49°12’6,4″N 18°45’42,6″E

Zobrazenie polohy priamo na Google Maps

Areál Žilinskej univerzity v Žiline