Nové skriptá k predmetu Podnikové informačné systémy

Katedra manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pravidelne prezentuje významné diela v oblasti manažmentu, vrátane titulov ako Inovačný manažmentEfektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitáluVznik synergického efektu v kooperačných organizačných formách, Reputačný manažment, či  Digitálny marketing. Doc. Ing. Gabriel Koman, PhD. a Ing. Patrik Boršoš nedávno vydali nové skriptá k predmetu „Podnikové informačné systémy“. Cieľom týchto materiálov je poskytnúť študentom základný pohľad na dôležitú úlohu informačných systémov v súčasnom podnikateľskom prostredí.

Nové materiály posúvajú študentov do sveta modelovania v jazyku ArchiMate, s dôrazom na využitie softvéru ADO IT od spoločnosti BOC group. ArchiMate je modelovací jazyk pre enterprise architektúru (EA), ktorý poskytuje vizuálny rámec a štandardizovanú reprezentáciu komponentov a vzťahov v podnikových architektúrach.

Skriptá k predmetu Podnikové informačné systémy: Prvá časť – Framework ArchiMate s využitím nástroja ADO IT prezentujú súbor výučbových materiálov, ktoré prinášajú hlavné aspekty jazyka ArchiMate a jeho využitie v podnikových informačných systémoch. Tieto materiály sú zamerané na:

  • vysvetlenie prvkov a vzťahov v rámci archimate – poskytujú jasné vysvetlenie toho, ako fungujú jednotlivé časti v jazyku ArchiMate, aby študentom pomohli pochopiť základné kľúčové časti a vzájomné vzťahy v podnikových architektúrach;
  • vizualizácia základných modelov – znázorňujú ukážky a vysvetlenie základných modelov, ktoré si študenti sami vytvárajú na cvičeniach v prostredí ADO IT.

Tieto skriptá slúžia teda predovšetkým ako nástroj pre efektívne vzdelávanie v oblasti podnikových informačných systémov, podporujúc študentov v pochopení a praktickom používaní základných princípov ArchiMate.

Publikáciu je možné zakúpiť v EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity.

Written by