Reputačný manažment

Problematika budovania a následného udržiavania dobrej reputácie je stará stovky rokov. V súčasnosti je vytváraný reputačný manažment ako koncept pre jej lepšie pochopenie a aplikovanie. Benjamin Franklin, dnes známy zväčša už len ako tvár zo stodolárovej bankovky či vynálezca bleskozvodu, popísal v osemnástom storočí proces budovania reputácie ako nesmierne krehký systém. Zvykol hovorievať, že treba veľa dobrých skutkov na vybudovanie si dobrej reputácie, no stačí jeden zlý a dobrá reputácia je hneď stratená. Jeho slová sú v dnešnej dobe aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým.

Ako už bolo spomenuté, problematika budovania reputácie – reputačný manažment v tradičnom „offline“ svete je nám jednotlivcom či spoločnostiam známa stáročia. Vieme, ako budovať dobrú reputáciu, respektíve ako si k budovaniu dobrej reputácie dopomôcť. Dokonca, ak aj sme terčom rôznych poloprávd a ohovárania, sme si vedomí toho, že pokiaľ ide len o hovorené slová,  ich trvácnosť je v čase veľmi rýchlo pominuteľná. Písaný text je však odlišný od hovoreného slova. V čase je jeho životnosť oveľa dlhšia. Je potrebné si položiť východiskovú otázku: „Čo sa stane, ak musíme čeliť problematike budovania a udržania si dobrej reputácie vo virtuálnom svete internetu?“. Z pohľadu vnímania reputácie a pokusov o jej aktívne riadenie podnikmi nebola situácia nikdy zložitejšia. Počnúc érou výrobného/produkčného marketingového manažmentu z čias Henryho Forda, kedy dopyt vysoko prevyšoval ponuku a dostupný produkt sa rovnal trhovému úspechu, až do dnešných čias hyperponuky a hyperinformačnej doby sa počet premenných, nevyhnutných na aktívne riadenie marketingových aktivít (obzvlášť riadenie povesti či reputácie) znásobil takmer do nespočetných dimenzií. Jednou z nich je reputačný manažment. V rámci tejto publikácie sa autori snažia priblížiť problematiku vnímania reputácie a jej determinantov v manažmente, počnúc druhou polovicou 20. storočia až do dnešných čias. Zvýšený dôraz je kladený na determinanty súvisiace s nástupom informačných technológií a najmä internetu.

Publikáciu je možné zakúpiť v EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity.

Milan Kubina – František Pollák – Nella Svetozarovová – Diana Zraková

Written by