Reputácia – nástroj úspechu?

Väčšina podnikov zvučných mien sa stala úspešnými aj vďaka zisteniu, že je potrebné dbať o svoju reputáciu, najmä v dnešnej dobe, kedy každý omyl, nedorozumenie či fáma dokáže podniku uškodiť alebo ho dokonca úplne zničiť. Reputácia a online reputácia pre podnik predstavujú aktívum a určujú jeho dôveryhodnosť. Z pohľadu zákazníkov je nesmierne dôležitá. Prečo? Keďže je dnes na trhu množstvo podnikov a značiek, zákazník pri svojom nákupnom rozhodovaní vníma nielen marketingovú komunikáciu podniku, podmienky a výhody nákupu, ale tiež posudzuje podnik ako celok, jeho správanie sa i dobré meno – reputáciu.

A čo vlastne už spomínaná reputácia znamená? V skratke povedané ide o súhrn názorov, postojov a očakávaní zainteresovaných strán podniku, ktoré majú priamy alebo sprostredkovaný vzťah s podnikom a jeho činnosťou. Pod zainteresovanými stranami sú myslení zákazníci, verejnosť, konkurencia, obchodní partneri a podobne. V prípade online reputácie sa dá vo všeobecnosti povedať, že ide o reputáciu podniku vo virtuálnom svete, teda ako je podnik vnímaný na rôznych sociálnych sieťach, blogoch, článkoch, spravodajských textoch, webových stránkach, skrátka v celom online prostredí.

V dnešnej dobe sa často stáva, že si zákazníci i verejnosť hľadajú informácie o podniku, značke alebo o produktoch na internete. Budovanie reputácie značky a podniku ide teda ruka v ruke s jeho „online životom“. Internet zákazníkom ponúka nielen oficiálne stránky podnikov, ale i rôzne články, fóra a blogy, či rôzne názory a skúseností iných zákazníkov s produktmi, službami a tiež celkovým správaním podniku, čo v konečnom dôsledku formuje názor každého potenciálneho zákazníka viac, ako nejaký certifikát kvality, uvedený na stránke podniku.

A ako tento fakt vnímajú podniky? Tie úspešné minimálne monitorujú internet a výsledky vo vyhľadávaní na Google. Na podporu svojej reputácie podniky využívajú rôzne nástroje. Jedným z nich je aj SEO. Tento nástroj slúži na zlepšenie návštevnosti webových stránok a dokáže eliminovať negatívne výsledky na prvých stránkach vo vyhľadávačoch, ktoré sú spojené s podnikom a jeho produktmi.

Iné nástroje, ktorými sa dá reputácia riadiť:

Ďalším skvelým online nástrojom na podporu reputácie je Talkwalker alerts. Tento nástroj je veľmi podobný ako Google Alerts a teda upozorňuje podnik na výskyt zadaných kľúčových slov kdekoľvek na celom internete. Takto úspešné podniky získavajú prehľad o tom, čo si o nich zákazníci, konkurencia a celá verejnosť hovorí i myslí. Takto získané informácie môže podnik zúžitkovať napríklad aj pri sledovaní konkurencie, na základe čoho môže následne prispôsobiť svoje aktivity v oblasti marketingu a riadení online reputácie.

Jedným z užitočných nástrojov na riadenie online reputácie je aj SimilarWeb. Tento nástroj slúži na hodnotenie stránok a poskytuje podniku informácie o návštevnosti konkrétneho webu alebo blogu. SimilarWeb umožňuje podniku monitorovať a porovnávať svoje stránky so stránkami konkurentov, keďže nástroj poskytuje informácie o čase strávenom na stránke, mieru odchodov a zobrazení, teda návštevnosti stránky. Výhodou tohto nástroja sú aj rôzne digitálne pohľady ako je prieskum trhu v odvetví, správy o „viditeľnosti“ značky, teda aká je známa a rešpektovaná v oblasti podnikania.

V prípade reputácie značky môže podnik využiť Brand24. Ide o nástroj na zisťovanie toho, ako a čo sa v online prostredí o značke hovorí. Nástroj ponúka podniku okamžitý prístup k zmienkam o značke na celom webe od sociálnych sietí až po spravodajstvo. Výhodou pre podnik, ktorá plynie z využívania tohto nástroja, je možnosť identifikácie ľudí/zákazníkov s najväčším sociálnym vplyvom, možnosť tvorby analýzy sentimentu a lokalizácie miest s konkrétnym vplyvom.

Okrem uvedených online nástrojov existuje ešte mnoho ďalších, vďaka ktorým môže podnik monitorovať svoju aktuálnu situáciu i svoju konkurenciu, prípadne celé odvetvie a čo je najdôležitejšie, ktoré môže využiť vo svoj prospech, neustále zlepšovanie sa a rast.

[Autor: Diana Zraková]

[Zdroje: www.reputation.sk, www.mention.com]

Written by