Nové skriptá k predmetu Podnikové informačné systémy

Katedra manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pravidelne prezentuje významné diela v oblasti manažmentu, vrátane titulov ako Inovačný manažment,  Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu,  Vznik synergického efektu v kooperačných organizačných formách, Reputačný…

Nadčasový spoločník alebo technologický démon? Posúdenie výhod a nevýhod ChatGPT vo vzdelávacom prostredí

V dnešnej digitálnej ére sa technologické inovácie stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej časti nášho života. Výnimkou nie je ani vzdelávacie prostredie. Jednou z najnovších a najpokročilejších technológií je ChatGPT, jazykový model vyvinutý spoločnosťou OpenAI. ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) je technológia,…

UI

Moderné IKT podporujú nábor pracovníkov

Náborový proces je jeden z najnáročnejších a taktiež najdôležitejších procesov v každom podniku. Jej náročnosť je možné vnímať v množstve činností, ktoré sa s ňou spájajú. Rýchlosť a kvalita náboru pracovníkov vo väčšine prípadov hovorí o efektivite tohto procesu. Práve za účelom zvýšenia efektivity procesu…

Komunikačné nástroje, komunikačný softvér, tímová práca, projektový manažment

Komunikácia v tíme a technológie

Súčasné technológie ponúkajú veľa efektívnych riešení a niektoré je možné aplikovať aj v rámci tímovej práce, napr.: komunikácia v tíme. Či už v školskom alebo pracovnom prostredí, väčšina ľudí sa už pravdepodobne stretla s prácou v tíme. Mnohým sa podarilo dostať sa na…