Nové skriptá k predmetu Podnikové informačné systémy

Katedra manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pravidelne prezentuje významné diela v oblasti manažmentu, vrátane titulov ako Inovačný manažment,  Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu,  Vznik synergického efektu v kooperačných organizačných formách, Reputačný…