Podcasty

Už čoskoro! Zážitky zo štúdia Manažmentu na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Obsah posúďte sami. Naši úspešní študenti a absolventi odpovedajú na viacero zaujímavých otázok a diskutujú na rôzne témy, aj zo zákulisia študentského života, napríklad: Čo čakalo nášho študenta na fakulte? Aké mal z toho pocity? Prečo to bolo náročné a zároveň potrebné?