Praktické cvičenia z marketingu

Marketing v dnešnom trhovom prostredí zohráva významnú úlohu pri riadení trhu. Ako tomu rozumieť? Marketing nám dokáže poskytnúť viaceré postupy a praktické skúsenosti ako vytvoriť efektívnu marketingovú komunikáciu a osloviť zákazníkov nášho produktu a verejnosť.

Marketingoví manažéri podnikov potrebujú aktuálne marketingové informácie o zákazníkoch a nových trendoch, ktoré ovplyvňujú zákaznícke správanie. Zákazník je v súčasnosti ten ktorý určuje zmenu produktu, jeho vlastností a vzhľadu. V súčasnosti prostredníctvom sociálnych médií a rôznych prieskumov o zákazníckej spokojnosti s produktom sú získavané informácie ktoré pomáhajú podnikom lepšie upravovať a inovovať produkty aby priniesli zákazníkovi očakávanú hodnotu.

Učebný text ktorý uvádzame v tejto knihe je spojením teoretického vysvetlenia jednotlivých koncepcií marketingu z knihy: Marketing, vybrané kapitoly od Vodák, J., Soviar, J. a Varmus M.

Učebný text je rozdelený do 8 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú jednotlivé marketingové koncepcie pre lepšie pochopenie:

  • Produkt a produktové vlastnosti v marketingu
  • Postavenie zákazníka v koncepcií predaja produktu a jeho oslovenia
  • Marketingovú komunikáciu produktu s prepojením na produkt a zákazníka
  • Distribučnú cestu produktu k zákazníkovi
  • Cenu produktu vo vzťahu rozhodnutiu zákazníka o kúpe produktu
  • Vnútorné a vonkajšie vplyvy na produkt a jeho predaj zákazníkovi
  • Trhové umiestnenie konkurenčných produktov
  • Strategické zhodnotenie produktu

Každá kapitola je previazaná z praktickým zadaním, ktoré je potrebné pripraviť vzhľadom na vybraný produkt. Toto zadanie je rozdelené na úlohy v ktorých sa nachádza:

  1. Teoretické definovanie marketingovej koncepcie potrebnej pre zvládnutie vypracovania zadanej úlohy.
  2. Špecifikácia zadania.

Cvičebnicu je možné zakúpiť: https://edis.uniza.sk/produkt/7214/Prakticke-cvicenia-z-marketingu/

Written by