Olympiáda Mladý účtovník 2022

V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov chystáme už 24. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.

Pridajte sa k najlepším a ukážte súperom, ako vám to účtuje v OMEGE. Báť sa nemusíte, obsah olympiády zodpovedá stredoškolským učebným osnovám. Okrem hodnotných cien sa navyše 30 finalistov dostane na prestížne univerzity bez prijímačiek. A to už naozaj stojí za tú trochu účtovania.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

25. marec 2022

1. online kolo olympiády

22. apríl 2022

2. online kolo olympiády

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebiehať bude online formou testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Do 2. finálového kola postupuje 30 najlepších študentov. Pozrite si pokyny ku  1. kolu.

2. online kolo olympiády

Účastníci finálového kola vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (viac info) bez prijímacích pohovorov.

Prihlasovací formulár.

Written by