Nové skriptá k predmetu Podnikové informačné systémy

Katedra manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pravidelne prezentuje významné diela v oblasti manažmentu, vrátane titulov ako Inovačný manažment,  Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu,  Vznik synergického efektu v kooperačných organizačných formách, Reputačný…

Nadčasový spoločník alebo technologický démon? Posúdenie výhod a nevýhod ChatGPT vo vzdelávacom prostredí

V dnešnej digitálnej ére sa technologické inovácie stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej časti nášho života. Výnimkou nie je ani vzdelávacie prostredie. Jednou z najnovších a najpokročilejších technológií je ChatGPT, jazykový model vyvinutý spoločnosťou OpenAI. ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) je technológia,…

Moderný manažment v profesionálnom športe

Manažment v profesionálnom športe je dôležitým a neoddeliteľným prvkom, ktorý vo všeobecnosti ovplyvňuje výkonnosť tímov a športovcov, finančnú udržateľnosť organizácií a celkový úspech v športe. Zjednotene sa tento manažment označuje ako športový manažment. Pri užšom pohľade by sme medzi činnosti…

Elektromobilita: revolúcia v mestskej doprave

V snahe znížiť uhlíkovú stopu a podporiť udržateľnejšie životné prostredie inteligentné mestá aktívne prijímajú elektromobilitu ako základné riešenie ekologickej mestskej dopravy. Tento článok ťa ponorí do sveta inteligentných miest, výhod elektromobility a toho, ako táto inovácia spôsobuje revolúciu v mestskej…

Letná škola 2023

Letná škola BuďManažér sa tento rok konala už po štvrtý krát, a to v dňoch 20.-22.6.2023. Nezabudni nás sledovať a prihlásiť sa! Facebook: Budmanazer.sk Instagram: budmanazer Podujatie bolo realizované pod záštitou Katedry manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) UNIZA.…

Inovačný manažment

Inovácie boli súčasťou civilizácie od jej prvopočiatku, aj keď pojem „inovácia“ bol definovaný až v dvadsiatom storočí. Je v tom istá symbolika, pretože v posledných desaťročiach, a najmä rokoch, sme svedkami obrovskej dynamizácie vývoja nových produktov a procesov. Inovácie sa…