Moderný manažment v profesionálnom športe

Manažment v profesionálnom športe je dôležitým a neoddeliteľným prvkom, ktorý vo všeobecnosti ovplyvňuje výkonnosť tímov a športovcov, finančnú udržateľnosť organizácií a celkový úspech v športe. Zjednotene sa tento manažment označuje ako športový manažment. Pri užšom pohľade by sme medzi činnosti tohto manažmentu mohli zaradiť:

 • zvyšovanie príjmov prostredníctvom predaja vstupeniek a sponzoringu,
 • zlepšovanie zážitkov fanúšikov,
 • rozvíjanie hráčov, trénerov a zamestnancov,
 • vytváranie účinnej marketingovej a propagačnej stratégie,
 • vytváranie udržateľného rozpočtu,
 • vypracovávanie a realizovanie strategických plánov,
 • monitorovanie výkonnostných opatrení na vyhodnocovanie úspechu,
 • zlepšovanie rozpoznateľnosti značky a propagáciu športu,
 • zlepšovanie zapojenia a informovanosti komunity,
 • riadenie rizík s cieľom zabezpečovania bezpečnosti všetkých účastníkov.

Ak si nadšenec pre šport a myslíš si, že máš potrebnú manažérsku vášeň, aby si uspel/-a, športový manažment je pre teba to pravé. Čítaj ďalej a dozvieš sa viac.

Aké sú aktuálne trendy v športovom manažmente?

Športový manažment je nie len komplexná, ale aj dynamická oblasť, ktorá sa neustále vyvíja. Nové technológie, zmeny v správaní fanúšikov a rastúca konkurencia medzi športovými organizáciami, vytvárajú neustále nové výzvy, ale aj príležitosti. Medzi všeobecné trendy možno zaradiť tieto:

 1. Digitalizácia dát

Digitalizácia a analýza dát sú jedným z najvýznamnejších trendov v športovom manažmente. Globálny trh so športovou analytikou je na vzostupnej trajektórii a podľa prognóz spoločnosti Fortune Business Insights dosiahne v roku 2023 hodnotu 3,46 miliardy EUR a do roku 2030 hodnotu 20,25 miliardy EUR. Športové organizácie využívajú tieto technológie na zlepšenie výkonnosti tímov a športovcov, na zvýšenie príjmov a na lepšie pochopenie svojich fanúšikov. Bližšie sme sa tejto problematike venovali tu.

 • Marketing a branding

V dnešnej digitálnej ére zohráva športový marketing kľúčovú úlohu pri uľahčovaní efektívnej komunikácie a zapojenia športových organizácií, športových tímov a ich fanúšikov, s cieľom podporiť obchodný a tímový rast. Vďaka rozšíreniu internetu, rôznych platforiem sociálnych médií a mobilných zariadení majú fanúšikovia v súčasnosti okamžitý prístup k množstvu obsahu súvisiaceho so športom, od priamych prenosov zápasov, až po exkluzívne zábery zo zákulisia. Toto zapojenie fanúšikov je dôležitým aspektom športového marketingu a budovania značky. Športové organizácie môžu takouto komunikáciou so svojimi priaznivcami podporiť pocit komunity a lojality. Zapojenie fanúšikov však môže športovým organizáciám pomôcť aj pri získavaní užitočných podnetov od fanúšikov, ktoré sa potom môžu využiť na ešte väčšie zlepšenie zážitku fanúšikov.

 • Výkonnostný manažment a tréningové procesy

Proces vedenia výkonnosti a metódy tréningu reprezentujú hlavnú líniu v riadení športových aktivít, ktorá sa dôrazne zameriava na detailné posúdenie a zdokonaľovanie schopností športovcov využitím pokročilých prístupov a technológií v tréningu. Tento trend sa stáva základným stavebným kameňom na dosiahnutie maximálneho potenciálu športovcov a celých tímov. Moderné technologické prostriedky umožňujú podrobne sledovať športovcov v ich fyzických vlastnostiach, pohybových štandardoch a energetickom využití počas tréningu a aj počas jednotlivých súťaží. Tieto informácie sa potom využívajú na vytváranie detailných tréningových plánov a individuálnych režimov prispôsobených osobitým potrebám jednotlivých športovcov. Proces vedenia výkonnosti tak zahŕňa nielen samotný tréning, ale aj využitie dát a ich analýzu pre presné formovanie tréningových postupov, s cieľom minimalizovať riziko zranení, optimalizovať výkon a prispieť k dlhšiemu a stabilnejšiemu športovému životu.

 • Personálny manažment športovcov

Personálny manažment športovcov sa v súčasnosti stáva kľúčovou výzvou v rámci športového manažmentu, nakoľko vyžaduje komplexný prístup k starostlivosti o športovcov nielen na športovisku, ale aj mimo neho. Táto oblasť sa zameriava predovšetkým na zdravie športovcov, optimalizáciu riadenia ich záťaže a zraniteľnosti, ako aj na individuálny prístup k ich potrebám a schopnostiam. Vedome sa rozvíja aj mentálna odolnosť a emocionálny rozvoj športovcov, pričom manažéri sa angažujú v poskytovaní podpory na maximalizáciu ich výkonnosti. Etické a integritné aspekty sú rovnako dôležité ako potreba zosúladenia športového života so životom mimo neho prostredníctvom flexibilného plánovania a podpory mimo športových záujmov pre dosiahnutie dlhodobého úspechu a spokojnosti športovcov.

Samozrejme, okrem týchto výziev existujú aj mnohé iné, o ktorých sa môžeš dočítať viac v tomto článku.

Čo si zobrať z uvedených zistení?

Budúcnosť športového manažmentu sa javí fascinujúca a plná možností. Sústreďuje sa na rozšírenie zapojenia fanúšikov prostredníctvom revolučných technológií a presadzuje rozhodovanie založené na dátach. Kľúčové pre úspech športových organizácií je adaptovať sa prostredníctvom technologických inovácií, využívať dátovú analytiku a podporovať udržateľnosť s dôrazom na integritu a etickosť. Aktuálni a budúci odborníci v tomto odvetví, ktorí sa otvárajú inováciám a sú pripravení na zmeny, budú v popredí tohto dynamického vývoja, čo prinesie zážitok plný nových možností a pokroku.

Peter Drucker, významný ekonóm a autor viacerých kníh o manažmente a podnikaní, raz povedal: „Manažment nie je len umenie, je to aj veda.“ Preto poď na Fakultu riadenia a informatiky a sprav tak prvý krok k tomu stať sa odborníkom na športový manažment.Ak ťa táto téma zaujíma, určite ti odporúčame prečítať si recenzie kníh Strategic Sport ManagementManažment športových organizácií, ktoré nájdeš v článku Buď manažér športu!; respektíve Manažment športových organizácií.

Buď manažér športu, nie len pasívny pozorovateľ!

Written by