Olympiáda Mladý účtovník 2023

V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov chystáme jubilejný 25. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.

Pridajte sa k najlepším a ukážte súperom, ako vám to účtuje v OMEGE. Nemusíte sa báť, obsah olympiády zodpovedá stredoškolským učebným osnovám. Navyše sa dozviete cenné informácie o digitalizácii v účtovníctve. Okrem hodnotných cien sa 30 finalistov dostane na prestížne univerzity bez prijímačiek. A to už naozaj stojí za tú trochu účtovania.

KPMG partner jubilejného ročníka

Spoločnosť KPMG je na trhu už od roku 1991. Predstavuje globálnu organizáciu nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Za vyše 30 rokov pôsobenia si vybudovala rozsiahlu sieť klientov od malých podnikov až po súkromných investorov či korporácie. KPMG je výnimočná značka, spájajúcu silu odborných znalostí, inovatívneho myslenia a prosperity.

Ako partner 25. ročníka, si pre študentov pripravila výhry v podobe dňa otvorených dverí pre 30 postupujúcich do druhého kola, či možnosť platenej stáže pre 3 najlepších.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

23. marec 2023

1. online kolo olympiády

20. apríl 2023

2. online kolo olympiády

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebiehať bude formou online testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Do 2. finálového kola postupuje 30 najlepších študentov. Pozrite si minuloročné pokyny ku  1. kolu.

2. online kolo olympiády

Účastníci finálového kola vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Pozrite si minuloročné pokyny k finálovému kolu.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) bez prijímacích skúšok, na štúdium odboru: Ekonómia a manažment a programu: Manažment (Bc.) a Informačný manažment (Ing.).

Written by