B&B premietanie na FRI UNIZA

Aj my sme sa zapojili do tohto nápaditého projektu a online premietanie raňajok bude aj na našej Fakulte riadenia a informatiky, na Žilinskej univerzite v Žiline. 

Buďmanažér vás bude vždy informovať o aktuálnej téme raňajok, ktorú budeme vysielať v rámci priestorov FRI UNIZA.

Ďalšou témou, ktorú budeme vysielať a premietať je:

život v komplexite – Libor Winkler