Utorky s Morriem

Život je príbeh, ktorý je jedinečný pre každého z nás. Počas života už od ranného detstva sa učíme a máme postupne mnoho učiteľov i vzorov. Kniha Utorky s Morriem popisuje skutočný príbeh o vysokoškolskom profesorovi Morriem a jeho študentovi Mitchovi. Mitch spoznal Morrieho na Univerzite, kde…

Marketing, vybrané kapitoly

MARKETING vybrané kapitoly od autorov: Josef Vodák – Jakub Soviar – Michal Varmus Milí priaznivci marketingu, aj touto cestou vám chceme predstaviť novú knižku o tejto problematike. Na 170 stranách sa autori venujú napr. marketingovému prostrediu, marketingovému výskumu, nákupnému správaniu a rozhodovaniu…