Olympiáda Mladý účtovník 2024

V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov chystáme 26. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.
Pridajte sa k najlepším a ukážte súperom, ako vám to účtuje v OMEGE. Nemusíte sa báť, obsah olympiády zodpovedá stredoškolským učebným osnovám. Okrem hodnotných cien máte možnosť dostať sa na prestížne univerzity bez príjímačiek. A to už naozaj stojí za tú trochu účtovania.

Oficiálny partner KPMG

Spoločnosť KPMG je na trhu už od roku 1991. Predstavuje globálnu organizáciu nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Za vyše 30 rokov pôsobenia si vybudovala rozsiahlu sieť klientov od malých podnikov až po súkromných investorov či korporácie. KPMG je výnimočná značka, spájajúcu silu odborných znalostí, inovatívneho myslenia a prosperity.

Pre 30 postupujúcich do druhého kola si v KPMG pripravili deň otvorených dverí a pre troch najlepších študentov možnosť platenej stáže.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebiehať bude formou online testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. troch žiakov bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Pozrite si pokyny k minuloročnému  1. kolu.

2. online kolo olympiády

Účastníci finálového kola vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Pozrite si pokyny k minuloročnému finálovému kolu.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) alebo na Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či na Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach (viac info).

Prihláste sa

do 14. marca 2024 (12:00)

KROS a. s. spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riešenie požiadavky. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu platnosti požiadavky a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac o ochrane osobných údajov.

O čo sa súťažilo?

Na najlepších študentov čakali zaujímavé hodnotné ceny. Odmeny získali aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali. 

Link na prvý blog rozhovor s víťazkou r. 2023 https://www.kros.sk/blog/olympiada-mlady-uctovnik-2024/

Viac informácií na https://www.kros.sk/olympiada-mlady-uctovnik/.

Written by