Letná škola 2023

Letná škola BuďManažér, tento rok odštartuje po štvrtý krát – predbežný dátum konania: 20-22.6.2023.

Nezabudni nás sledovať a prihlásiť sa!

Facebook: Budmanazer.sk

Instagram: budmanazer

Podujatie je realizované pod záštitou Katedry manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) UNIZA. Stredoškoláci, primárne z gymnázií a obchodných akadémií, si môžu vyskúšať prácu v tíme pri riešení praktických úloh. Tieto sú založené na rovnakých princípoch ako úlohy pre budúcich manažérov, riešené počas štúdia v študijnom programe Manažment (Bc.) a Informačný manažment (Ing.) na FRI.

Súčasťou Letnej školy Buď manažér je neodmysliteľne aj argumentácia riešení a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. Takýmto spôsobom je možné stredoškolákom priblížiť systém práce na univerzite, ktorý ich v budúcnosti čaká.

Za účasť na Letnej škole BuďManažér získate oficiálny certifikát. Študenti, ktorí sa zúčastnia letnej školy, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac informácií). Samozrejme, na celé trvanie letnej školy Vám potvrdíme ospravedlnenie z neúčasti na výučbe na Vašej škole.