Letná škola 2023

Letná škola BuďManažér sa tento rok konala už po štvrtý krát, a to v dňoch 20.-22.6.2023.

Nezabudni nás sledovať a prihlásiť sa!

Facebook: Budmanazer.sk

Instagram: budmanazer

Podujatie bolo realizované pod záštitou Katedry manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) UNIZA. Stredoškoláci, primárne z gymnázií a obchodných akadémií, si vyskúšali prácu v tíme pri riešení praktických úloh. Tieto sú založené na rovnakých princípoch ako úlohy pre budúcich manažérov, riešené počas štúdia v študijnom odbore: Ekonómia a manažment a študijnom programe Manažment (Bc.) a Informačný manažment (Ing.) na FRI.

Súčasťou Letnej školy Buď manažér bola aj argumentácia riešení a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. Takýmto spôsobom si mohli stredoškoláci vyskúšať systém práce na univerzite, ktorý ich v budúcnosti čaká.

Program LŠBM 2023:

20.6. (utorok)

 • 8:30 – ŠTART
 • 8:45 – 10:15 predstavenie SMART produktu/technológií
 • 10:15 – 10:30 prestávka
 • 10:30 – 12:15/30 inovácie v praxi s Inovujme.sk + práca v skupinách

21.6. (streda)

 • 8:30 – 10:15 marketing/marketingová komunikácia + práca v skupinách
 • 10:15 – 10:30 prestávka
 • 10:30 – 12:15/30 prezentačné zručnosti + práca v skupinách

22.6. (štvrtok)

 • 8:30 – 9:15  udržateľný rozvoj a etika v podnikaní
 • 9:15 – 10:15 práca v skupinách – finalizácia projektu a prezentácií
 • 10:15 – 10:30 prestávka
 • 10:30 – 11:00 prednáška od partnera GoodRequest
 • 11:00 – 12:00 finálne prezentácie tímov a hodnotenie
 • 12:15 – 12:30 odovzdávanie cien a fotenie

Študenti vo svojich tímoch vytvárali koncept nových smart produktov a nastavovali ich marketing aj s ohľadom na udržateľnosť. Na záver svoje nápady prezentovali pred porotou. Študenti sa mohli zamerať aj na smart produkty z oblasti športu, ktoré im boli priblížené prostredníctvom projektu APVV-20-0481: Stratégia trvalej udržateľnosti športovej organizácie v podmienkach Slovenskej republiky.

Za účasť na Letnej škole BuďManažér získate oficiálny certifikát. Študenti, ktorí sa zúčastnia letnej školy, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac informácií) bez prijímacích skúšok.

Pridávame aj niekoľko fotografií z tohto ročníka.


Letnú školu BuďManažér podporili Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., GoodRequest, s.r.o. a KROS a. s. .

Written by