Vitajte v budúcnosti šoférovania

Virtuálna realita je pojem, ktorý vo väčšine z nás stále vyvoláva určitú nevedomosť. Podľa iberdroma.com sa dá virtuálna realita jednoducho definovať ako „počítačom generované prostredie so scénami, ktoré sa zdajú byť skutočné, vďaka čomu má používateľ pocit, že je ponorený do svojho okolia“. Je však nutné povedať, že každým dňom sa toto tvrdenie uplatňuje viac a viac. Vďaka pokrokom modernej techniky sa môžeme stretávať s virtuálnou realitou čoraz častejšie. Pomocou štúdia na Fakulte riadenia a informatiky sa my, študenti, môžeme stretávať aj s takýmito pojmami a riešiť zaujímavé úlohy na túto tematiku virtuálnej reality.

To znie skvele, nie? Dnes sa však virtuálna realita primárne využíva vo videohrách, ale aj v medicíne. Medici alebo aj doktori sa vzdelávajú prostredníctvom virtuálnej reality, kde im je nasimulovaná napr. nejaká komplikovaná operácia alebo samotná pitva. Virtuálna realita im poskytuje virtuálne riziká, nebezpečenstvá, na základe ktorých nadobúdajú skúsenosti v reálnom svete.

            Pred tým, než sa dostaneme ku konkrétnemu príkladu, povedzme si niečo v krátkosti o virtuálnej realite. Ide o nasimulovaný svet pomocou počítača, do ktorého sa môžete dostať vďaka okuliarom na virtuálnu realitu, špeciálnemu obleku alebo pomocou herného ovládača. Princíp spočíva v tom, že po nasedení jedného z týchto zariadení, máte pocit ako by ste boli priamo v danej simulácií a Vaša postava robí presne to, čo vy v skutočnom svete. V dnešnej dobe poznáme mnoho hier, ktoré využívajú túto technológií na zvýšenie zážitku z danej hry. Avšak, táto technológia môže slúžiť aj na vzdelávacie účely.

            Spoločnosť, na ktorej spolu s kolegami z tímu pracujeme je kuriérska spoločnosť UPS. Táto spoločnosť využíva virtuálnu realitu na vzdelávania svojich vodičov. Vodiči sú testovaní pri vstupe do spoločnosti , kde musia absolvovať vstupné hodiny vo virtuálnej simulácií a na základe výsledkov sa rozhodnú, či daného vodiča príjmu. Vodič je v simulácií vystavovaný rôznym nebezpečenstvám, preplneným uliciam alebo parkovaniu v úzkych uličkách.

            UPS taktiež využíva virtuálnu realitu na vzdelávania svojich aktuálnych zamestnancov. Medzi najčastejšie formy vzdelávania patrí poznávanie nových miest. Tu je potrebné dodať, že UPS dokáže vo virtuálnej realite nasimulovať skoro každé mesto na svete, a to presne podľa jeho skutočného obrazu. Teda, keď je vodič presmerovaný do nového mesta alebo má netradičnú objednávku, tak v prvom rade absolvuje tréning vo virtuálnej realite a následne je lepšie pripravený na nebezpečenstvá nového mesta.

            Výsledkom zavedenia tejto technológie je zvýšenie záujmu o vzdelávanie, pretože to u mnohých vytvára domnienku, že sa vlastne hrajú hru a postupne sa v UPS znižuje počet nehôd, ktoré spôsobili ich šoféri.

Tí, ktorí už absolvovali autoškolu pravdepodobne mali tú časť sa stretnúť s trenažérom. Trenažér je prostriedok, ktorý simuluje jazdu autom a absolvuje sa pred prvým riadením motorového vozidla v realite. Pokrok v oblasti technológií a virtuálnej reality môže do veľkej miery zmeniť systém výcviku začínajúcich vodičov. Inovovaný trenažér a obohatený o prvky virtuálnej reality by zabezpečil komplexný simulátor dopravy, ktorý ponúka napodobňovanie rôznych podmienok dopravy a reálneho cestného poriadku. Priamo v prostredí je možné simulovať rôzne druhy počasia, krízových situácií na vozovke, rozjazd v kopci, spolu so zvukom motora a mnoho ďalšieho. Aké užasne by bolo prvý krát vkročiť na vozovku už osmelený o skúsenosť jazdy vďaka VR.

Súčasťou vzdelávania vodičov vo VR je aj simulovanie „rozptýlenej jazdy.“ Táto jazda replikuje nebezpečný zážitok z jazdy, keď sú vodiči rozptýlený a nevenujú plnú pozornosť vozovke. Účastníci by mali lepšie porozumieť, čo znamená byť rozptýlený počas jazdy a aké ohrozenia sú s tým spojené.

Textové pole: Obrázok 5 VR v praxiSimulátory jazdy začínajú prekvitať v USA a západnej Európe čoraz viac a výskumníci začínajú požadovať ich implementáciu v rámci autoškoly čoraz viac. V budúcnosti budú pokročilé vybavenia trenažérov veľkou súčasťou vzdelávania v oblasti šoférovania. Podstatné je, že dokážu efektívne vzdelávať a plnohodnotne napodobniť prvotný zážitok za volantom. Zažiť skúsenosť na vlastnej koži, hoci aj virtuálnej, je vždy viac než o tom počuť iba z rozprávania.  

Virtuálna realita sa vo svojich začiatkoch sústredila najmä na hry a dodnes je to jedna z hlavných oblastí jej zamerania. Pandémia koronavírusu však pomohla urýchliť aj nástup aplikácií zameraných na prácu. Využitie nachádza pri prezentácií bytov, nehnuteľností, v zdravotníctve pri liečbe úzkosti, depresie, ale aj pri príprave nových zamestnancov, alebo pri zavádzaní zmien.

Je potrebné pripomenúť, že aj keď technológie napredujú raketovým tempom, svet, ktorý nám VR ukazuje, je od nás ešte stále pomerne ďaleko. Virtuálna realita budúcnosti bude teda úplne iným zážitkom ako dnes a skôr ako za 10 alebo 15 rokov sa jej však na Slovensku pravdepodobne nedočkáme.

No čo? Páčilo by sa tebe alebo tvojmu spolužiakovi/kamarátovi robiť autoškolu vo virtuálnej realite? Ak sa ti náš článok o virtuálnej realite páčil, sleduj stránku budmanazer.sk a poď aj Ty študovať na Fričku.

Written by