Inovačný manažment

Inovácie boli súčasťou civilizácie od jej prvopočiatku, aj keď pojem „inovácia“ bol definovaný až v dvadsiatom storočí. Je v tom istá symbolika, pretože v posledných desaťročiach, a najmä rokoch, sme svedkami obrovskej dynamizácie vývoja nových produktov a procesov. Inovácie sa postupne z náhodných stávajú riadenými a sme svedkami toho, že sa nás to dotýka vo všetkých oblastiach nášho života. Či už je to v oblasti informatizácie, produkcie, zdravotníctva, športu atď. Učebnica je určená všetkým tým, ktorí sa zaoberajú problematikou inovácií a inovačným manažmentom, predovšetkým našim študentom na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Presah potreby poznatkov z inovačného manažmentu je zrejmý pre viaceré oblasti (podnikateľský, neziskový, športový sektor), ktoré rozvíjame aj v iných predmetoch. 

Knihu je možné zakúpiť: https://edis.uniza.sk/produkt/7083/Inovacny-manazment/

Written by