olympiáda mladý účtovník, buďmanažér,

Olympiáda Mladý účtovník 2021

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizujeme u nás v KROSE spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Prihlásiť sa Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných…