Športová konferencia EASM 2022

Prof. Ing. Milan Kubina, PhD. a doc. Ing. Michal Varmus, PhD. z katedry manažérskych teórií Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa zúčastnili v septembri výročnej 30-tej konferencie, ktorú pravidelne organizuje the European Association for Sport Management (EASM).

Po dvoch rokoch, kedy sa konferencia uskutočňovala len v rámci online priestoru, bolo výborné, že sa mohla opäť uskutočniť v štandardnej, fyzickej forme.

Téma spomínanej konferencie, 30th European Sport Management Conference, bola zameraná na „Bridging Sport, Tourism & Leisure Management“.

Miesto konania konferencie bolo priamo pod Alpami v Innsbrucku, hlavnom meste Tirolska. Výber miesta nebol náhodný, kedže Innsbruck je historicky úzko spätý so športom. Mesto v minulosti dvakrát organizovalo Zimné olympijské hry v rokoch 1964 a 1976 a zároveň sa v Innsbrucku pravidelne organizujú lyžiarske či skokanské súťaže.

Samotná konferencia prebiehala v priestoroch Leopold-Franzens University Innsbruck, jednej z najväčších rakúskych univerzít, kde študuje okolo 28 000 študentov. V rámci univerzity funguje etablované pracovisko Department of Sport Science, ktoré sa intenzívne zaberá „športovou vedou“.

Odborný program konferencie bol, ako vždy, bohatý na zaujímavé prednášky a témy, ako sú: Sport Governance and Policy, Strategy, Leadership and Stakeholder Management in Sport, Sport Marketing and Sponsorship, E-Sport, Innovation and Technology, Sport Management Education atď.

Po konferencii v roku 2019 v španielskej Seville bolo skvelé opäť stretnúť známych, ale aj nových kolegov, ktorí sa venujú problematike športového manažmentu a marketingu na európskych, ale aj svetových univerzitách. Vymeniť si nové poznatky a skúsenosti v rôznych profesionálnych oblastiach športového manažmentu je mimoriadne dôležité pre nové inšpirácie a kontakty, ktoré nám na Katedre manažérskych teórií pomôžu pri rozvíjaní športového manažmentu na Slovensku. Budúci ročník konferencie bude v írskom Belfaste Už teraz plánujeme zúčastniť sa.

Written by