Vyučujúci Manažmentu vo veľkom svete

Nielen študenti, ale aj vyučujúci manažmentu na FRI majú možnosť vycestovať počas roka do zahraničia. Svet ponúka množstvo zaujímavých zákutí a príležitostí. Tieto je dobré využiť a spoznať nielen nové miesta, ale aj ľudí a kultúru. Tento raz naši kolegovia navštívili Fínsko, konkrétne hlavné mesto Helsinky.

#helsinky #konferencia #sportovymanazment #zazitky #networking #budmanazer

Dominika Tumová a Martin Mičiak prezentovali svoj príspevok na konferencii o športovej ekonómii – XIII ESEA Conference. Obsahom príspevku boli parciálne výsledky výskumu v rámci projektu APVV-20-0481 Stratégia trvalej udržateľnosti športovej organizácie v podmienkach Slovenskej republiky financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Konferencia sa konala v priestoroch školy Haaga-Helia University of Applied Sciences.

#helsinky #konferencia #sportovymanazment #zazitky #networking #budmanazer

Konferencia bola skvelým miestom pre načerpanie inšpirácie a usmernení od kolegov z celého sveta (Nemecko, UK, USA, Maďarsko, Fínsko…) a pre nadviazanie nových kontaktov. Príspevky boli zamerané na rôzne aspekty športu, športového manažmentu a jeho presahu na ekonomiku jednotlivých krajín. Výsledky takýchto výskumov môžu následne manažéri športových klubov zohľadniť pri prijímaní dôležitých rozhodnutí.

Popri konferencii bol však čas aj na preskúmanie tohto krásneho mesta s impozantnou architektúrou aj inými lákadlami. Uchvátila ich napríklad Helsinki Central Library Oodi. Neopakovateľné priestory plné nielen kníh, ale aj umeleckých diel. Poskytuje oázu pre každého, kto sa chce ponoriť do učenia alebo pútavých príbehov.

#helsinky #konferencia #sportovymanazment #zazitky #networking #budmanazer
#helsinky #konferencia #sportovymanazment #zazitky #networking #budmanazer

Written by