Naše zážitky z medzinárodnej športovej konferencie v Írsku

Medzi príjemné súčasti našej práce patrí aj účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách. Tento raz sme sa vďaka aktuálnemu ročníku konferencie pod záštitou Európskej asociácie športovej ekonómie (ESEA) pozreli do írskeho mestečka Cork.

Očarujúca atmosféra tohto malebného miesta nás okamžite vtiahla. Prešli sme spletitými uličkami popri mestom pretekajúcej rieke, aby sa nakoniec pred nami vynoril krásny areál univerzity UCC, kde sa tento ročník konferencie konal. Areál školy a jej historické budovy nás na pár dní preniesli do atmosféry, akú sme predtým poznali len z filmov s Harrym Potterom.

Keďže sme sa konferencie zúčastnili aj minulý rok v Helsinkách, stretli sme viaceré známe tváre a rovno sme mohli nadviazať tam, kde sme sa s našimi zahraničnými priateľmi minulý rok rozlúčili. Za rok každý z kolegov pokročil vo svojich výskumných projektoch alebo sa dostal na novú pozíciu či začal pracovať pre novú inštitúciu. Oblasť športovej ekonómie a športového manažmentu sa veľmi dynamicky vyvíja a je potrebné udržať s tempom krok, aby sme ani u nás na Slovensku za svetom nezaostávali 😊

Kolegovia z írskej univerzity pre nás počas konferencie vytvorili ideálne podmienky, takže sme si mohli naplno užiť prezentácie keynote speakerov aj príspevky ostatných kolegov skúmajúcich športovú ekonómiu v rôznych krajinách sveta. Získali sme viaceré významné nové kontakty a veríme, že s kolegami v budúcnosti nadviažeme aj aktívnu výskumnú spoluprácu.

Náš príspevok o spôsobe financovania športu na Slovensku na úrovni samospráv vyvolal vášnivú diskusiu, pretože podobná téma zaujíma práve aj výskumníkov v Írsku. Aj takouto formou aktívne pristupujeme k rozširovaniu poznania a výsledkov nášho výskumného projektu APVV (Stratégia trvalej udržateľnosti športovej organizácie v podmienkach Slovenskej republiky, APVV-20-0481) pod vedením doc. Michala Varmusa, ktorý je v rámci Slovenska považovaný za jedného z popredných vedcov zameraných na športový manažment.

Priamo na konferencii ESEA sme kolegov srdečne pozvali aj na nami pripravovanú novú konferenciu zameranú na športový manažment v krajinách Európy – Conference SMICEE. Jej prvý ročník nás čaká už budúcu jar.

Written by