Aké sú najnovšie trendy náboru zamestnancov?

Virtuálny svet, ktorý sa zdal tak vzdialený je aj vďaka pandémií veľmi blízko a jeho využitie je čoraz viac populárnejšie. Pandémia ochorenia covid-19 výrazne ovplyvnila chod celej spoločnosti a bolo potrebné adaptovať sa na nové zmeny. Práve tie sa odohrávajú aj v samotnom riadení ľudských zdrojov. Štandardný proces náboru zamestnancov, ktorý pozostáva zo zostavovania pracovnej ponuky, zverejňovania inzerátov, zhodnocovania životopisov, plánovania pracovných pohovov a následného výberu a prijatia zamestnanca sa postupne mení.

Nakoľko je nábor zamestnancov veľmi zdĺhavý a náročný proces, ktorý niekedy trvá celé mesiace, v prípade že nový zamestnanec nevydrží na svojej pozícií, musí sa celý proces opakovať. Pre spoločnosti je to veľká strata nákladov a najmä času. Doba sa posunula a je čas priniesť nové riešenia, niečo čo spoločnostiam pomôže urýchliť, či zveľadiť tento proces.

Spoločnosti začali využívať virtuálny nábor zamestnancov. Podstata použitia virtuálnych prostriedkov je ukázať uchádzačom niečo nové, nevšedné či poukázať na moderné výdobytky. Virtuálny nábor je pre spoločnosti prínosný tým, že šetrí najmä čas a peniaze. Nové technológie prinášajú riešenia spojené s umelou inteligenciou, ktoré pomáhajú náborárom so všednými činnosťami, či už je to zhodnotenie životopisov, naplánovanie online pohovoru, rozposielanie e-mailov či vyhodnotenie uchádzačov. Samotné pohovory sa taktiež stávajú čoraz zaujímavejšie. Pomocou virtuálnej reality, môžu uchádzači virtuálne nazrieť napríklad do výroby alebo sídla spoločnosti. Organizujú sa rôzne videokonferencie, online testy a na vzájomnú komunikáciu sa využívajú aj rôzne platformy. Pre riadenie ľudských zdrojov to predstavuje veľký krok vpred.

Takýto spôsob náboru umožňuje zamestnávateľom rozšíriť svoj výber kandidátov a zároveň ušetriť čas a peniaze. HR zamestnanci sa tak môžu viac venovať rozvoju či pomoci zamestnancom. Avšak, virtuálny nábor má aj svoje nevýhody, ako napríklad ťažšie získanie informácií o kandidátoch a menšia možnosť preveriť ich pracovné zručnosti. Napriek tomu sa virtuálny nábor stáva nevyhnutnou súčasťou moderného trhu práce.

Jadro (Trendy, Sapia…)

Študenti stredných škôl sa dnes často cítia viac doma vo virtuálnom svete ako v realite. Pýtate sa, prečo je tomu tak? Čiastočne za to môže aj školské prostredie, kde trávia pomerne veľa času na internete a vo virtuálnom prostredí. Často si to však nikto neuvedomuje. Školy sa stávajú viac smart a využívajú rôzne druhy technológií, ktoré im pomáhajú pri výučbe a zjednodušujú celý vzdelávací proces. Dá sa povedať, že to má svoje výhody ale aj nevýhody. Študenti majú možnosť ľahšie sa dostať ku potrebným informáciám, ktoré potrebujú k štúdiu a následne dokážu efektívnejšie plniť svoje úlohy. Tým, že v dnešnej dobe majú študenti prístup hlavne k virtuálnemu svetu, uchádza im celková pointa obyčajného sveta, čo pre nich môže predstavovať aj určité negatívum do ich budúcnosti.

Jedným z problémov, ktorý táto situácia môže priniesť je aj osobný pohovor do vysnívaného zamestnania, nakoľko mladí ľudia postupne prestávajú byť zvyknutí na osobnú komunikáciu s inými ľuďmi. Spoločnosť PredictiveHire chcela tento problém vyriešiť a dosiahnuť to, aby pohovory neboli pre uchádzačov príliš stresujúce a mohli tak byť samými sebou a naozaj ukázať akí v skutočnosti sú.

Priorita tejto spoločnosti bola aby sa nábor zamestnancov stal efektívny a intenzívny. Po troch rokoch sa majitelia z dôvodu prepojenia dôležitých prvkov (ľudská skúsenosť a strojová inteligencia) rozhodli zmeniť názov na Sapia, ktorý lepšie vystihuje celkovú užitočnosť spoločnosti v budúcnosti. Zameriavajú sa na technologické odvetvie, avšak pri jej tvorbe nezabudli na to, že je potrebné pracovať aj s ľudským zmýšľaním, keďže je daný softvér vytvorený pre zjednodušenie vedenia pohovorov.

Sapia aktuálne ponúka dva produkty – chat interview, z ktorého sa najlepší uchádzači následne dostanú do video interview. Chat interview je produkt, ktorý poskytuje rozhovory novej generácie.  Klasický osobný rozhovor nahradil inteligentným virtuálnym rozhovorom. Každému uchádzačovi sa po prihlásení na virtuálny nábor automatický vytvorí profil, v ktorom sú zaznamenané jeho vlastnosti ako napríklad osobnostné črty, komunikačné schopnosti a podobne. Následne sa vytvorí štruktúrovaný rozhovor, ktorý sa skladá z piatich až siedmych otázok. Po zodpovedaní otázok chat interview analyzuje odpovede, aby sa typy uchádzačov správne zoradili podľa daných požiadaviek.

Pohovory prostredníctvom produktu chat interview sú podľa štatistík až o 99 % menej stresujúce, pretože textové správy sú v súčasnosti najmä pre mladých ľudí druhou prirodzenosťou. Ako je už spomínané vyššie najlepší uchádzači sa následne dostanú do druhej fázy, ktorá je uskutočnená pomocou produktu video interview.  Ten pracuje na podobnej báze ako je chat interview a teda najlepší uchádzači môžu taktiež vo svojom voľnom čase zaznamenať odpovede na jednoduché otázky. Rozdiel je len v tom, že uchádzači namiesto písania textovej správy, nahrávajú video seba ako odpovedajú na jednoduché otázky. Na tieto zábery neexistuje žiadny časový limit a uchádzači si môžu zábery nacvičiť a následne nahrať. Štatistiky poukazujú nato, že až 95 % uchádzačov pri tomto produkte je pokojných a sebavedomých.

Businesswoman in formal wear checking the phone to sign the employment agreement to boost her career and gain new opportunities in personal growth. Concept of success. Social media hologram icons

Obrázok 2 AI Softvér – Sapia

Aj vďaka podobným riešeniam, sa postupne zefektívňuje celý proces náboru zamestnancov a samotní HR pracovníci sa môžu sústrediť na výber najvhodnejších a najlepších uchádzačov či rozvoj zamestnancov.

Sapia za vytvorenie virtuálneho náboru zamestnancov okrem úspešnosti dvoch produktov získala aj niekoľko ocenení:

  • 2022 –  Cutting-edge technologies and employee experience
  • 2021 – Best innovation and algorithmic bias mitigation
  • 2021 – Best Ai technology
  • 2020 – Best Ai product in HR
  • 2020 – Best use of AI
  • 2020 – Best recruitment technology

„Vysoké očakávania sú kľúčom ku všetkému.“ Na základe výroku Sama Waltoma sa dá povedať, že aj pohovor vykonávaný virtuálnym spôsobom očakáva, že ich budúci zamestnanci, ktorí sú vyberaní na základe hodnotenia softvéru Sapia, prinesú do konkrétnej spoločnosti potrebné zručnosti a znalosti. Vďaka správnemu výberu budúcich zamestnancov firma bude prosperovať a pôjde správnym smerom.

Virtuálny nábor zamestnancov sa stáva čoraz populárnejším, pretože umožňuje spoločnostiam zvýšiť dosah potenciálnych kandidátov a zefektívniť proces náboru. Medzi jeho hlavné výhody patrí najmä umožnenie spoločnostiam kontaktovať kandidátov z rôznych miest bez ohľadu na geografickú vzdialenosť, nižšie náklady, väčšia efektivita alebo aj možnosť získať viac kandidátov z rôznych demografických skupín. Pozor si treba dať aj na nevýhody v podobe chýbajúceho osobného kontaktu (ťažko posúdiť komunikačné schopnosti kandidáta), alebo technických problémov, ako je nízka kvalita videa alebo zvuk, čo môže ovplyvniť kvalitu pohovoru.

Written by