manažér, vzdelávanie, vzdelávanie zamestnancov, efektívne vzdelávanie,

Zvýšte svoje šance pre vzdelávanie

Vzdelávanie predstavuje podstatnú časť súčasného života mladého človeka. Rovnako sú na tom aj zamestnanci a manažéri, ktorí vplyvom nových technológií a inovácií v podniku, potrebujú znovu nabehnúť do systému vzdelávania v nových oblastiach potrebných pre svoje súčasné a budúce pôsobenie v podnikoch.  Napríklad môže ísť o nové výrobné postupy, nové softvérové systémy, nové zmeny fungovania prevádzky, podniku a ďalšie.

Ako teda postupovať pri vzdelávaní v súčasnosti? Aké sú vhodné tipy pre vzdelávanie? Ako dokáže človek zvýšiť svoje intelektuálne schopnosti? Prečo je vnímanie učenej látky dôležité? Prečo stále pri učení prevládajú mylné názory? Na tieto otázky odpovedá krátka a výstižná kniha: Nauč se to! Jak se s pomocí vědy efektivněji učiť a více si pamatovat (Brown a kolektív).o

Nasledujúce myšlienky predstavujú výber tipov pre vhodné vzdelávanie sa:

  • Nalaďte svoju myseľ na učenie. Áno učenie je únavné a frustrujúce, nie je ľahké a je zdĺhavejšie.
  • Generovanie. Prostredníctvom demonštrácie a simulácie učenej látky (vyriešenie problému alebo otázky pred poznaním riešenia, úvodné úvahy), zvyšujúcich sa úrovní náročností, ktoré musíme zvládnuť vytvárame cestu učenia. Týmto spôsobom dokážeme riešiť nové a zložitejšie problémy. Trénovanie a vybavenie novo naučených poznatkov, napríklad jednoduchou formou seba-skúšania prostredníctvom otázok: Aká je kľúčová myšlienka učenej látky? Ako by som ju vysvetlil? Čo je nové? Takéto testovanie nám prináša reálnu spätnú väzbu o tom koľko toho vieme. Skúšajte sa pravidelne, tréning vybavovania je účinný nástroj učenia a uchovávania v pamäti (látku študujte viac ako len 1-krát), napríklad: 2-krát za deň s niekoľkohodinovým rozostupom (napríklad: formou kartičiek, predpovedania otázok na teste, prepisom kľúčových častí učenej látky, generovaním slov, vlastnou študijnou príručkou).
  • Rozpracovanie. Znalosti sú trvácnejšie pokiaľ si ich hlboko zakoreníme, pochopíme ich podstatu a princíp, uvedomíme si ich praktický význam alebo emočnú dôležitosť pre náš život a prepojíme si ich s ďalšími znalosťami, ktoré máme v pamäti. Proces rozpracovania v sebe ukrýva vytvorenie nových spojení a väzieb na to, čo už poznáme.
  • Obťažnosť je dôležitou súčasťou učenia. Chyby sú prirodzené a musíme ich očakávať avšak vždy pomáha tréning (nemajte strach, vytrvajte, vysporiadajte sa s obťažnými situáciami).

Autor: Martin Holubčík

Written by