pasce vzdelávania, manažér, vzdelávanie, vzdelávanie zamestnancov, efektívne vzdelávanie, vzdelávacie aktivity,

Pasce vzdelávania

V predchádzajúcom článku: Zvýšte svoje šance pri vzdelávaní sme pre Vás vybrali prvú sériu tipov pre vzdelávanie. Tento článok pokračuje avšak bližšie rozoberá skryté úskalia vzdelávania, ktoré musia byť pri vzdelávaní prekonané. Majstrovstvo v ľubovoľnej činnosti nastáva na základe postupného narastania znalostí, schopností a zlepšenia úsudku.

Ak chceme zlepšiť spôsob akým sa učíme, musíme najskôr prekonať skryté pasce efektívneho vzdelávania.

Pasce vzdelávania:

  • „Toto poznám“ veľmi časté zhodnotenie naučenej látky avšak ak už vec nebudete precvičovať, tak si ju neskôr nedokážete vybaviť. Učenie je proces, ktorý vyžaduje opakovanie toho, čo ste sa skôr naučili, a taktiež je doplnený nepretržitou aktualizáciou znalostí a ich spájanie s novými poznatkami.
  • Čím ľahšie si znalosť vybavíme, tým menší to má prínos na jej zapamätanie. Kapacita dlhodobej pamäti je prakticky neobmedzená (reaktivácia spomienok, vytvorenie účinných nápovedí pre vybavovanie). Na vybavenie pozabudnutých informácií musíme vynaložiť úsilie, čo posilňuje ich opätovné zapamätanie a aktualizáciu o nové prepojenia.
  • Byť schopný a ochotný vynaložiť určité úsilie. Učená látka musí pre študenta predstavovať hodnotu, na ktorú je potrebné vynaložiť určité úsilie.
  • Naučiť sa kedy dôverovať svojej intuícií a kedy ju spochybniť. Ilúzie nás silne lákajú napĺňať udalosti okolo nás racionálnym vysvetlením, avšak máme tendenciu uchyľovať sa k príbehom, ktoré najlepšie vystihujú vaše emócie (vlastné názory, stotožnenie, príbehy). Medzi najčastejšie sa vyskytujúce pamäťové ilúzie patria: skreslenie, inflácia predstáv, sugescia, pocity a sociálny vplyv.

Ako sa vyvarovať vplyvu ilúzií a chybným úsudkom? Aby sme za základ svojich rozhodnutí nebrali iba svoju subjektívnu skúsenosť (vnímanie), ale aj súbor objektívnych (vonkajších) meradiel (reálny svet okolo nás) je potrebná kalibrácia úsudku:

  • Časté testovanie a vybavovanie znalostí a schopností (obmieňajte učenie, rozložte testovanie v čase).
  • Nevyraďovanie látky z vyučovacieho procesu akonáhle ju poviete niekoľkokrát správne.
  • Spoločné diskusie v rámci učenej látky. (názory? postoje? vysvetlenia? odpovede?)
  • Skutočná spätná väzba: vyžadovať ju, pozrieť sa na okolie, korigovanie…
  • Overovanie poznatkov so skúsenejším partnerom.
  • Tréning v praktických situáciách. (simulácie rôznych situácií)

Autor: Martin Holubčík

Written by