BuďManažér, letná škola, manažérske aktivity, manažment, študuj manažment na FRI, vzdelávacie aktivity, vzdelávanie v manažmente,

Letná škola 2018

Študuj Manažment na FRI – letná škola BuďManažér je organizovaná každý rok!

Počas druhého júlového týždňa si členovia Katedry manažérskych teórii Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pripravili pre žiakov stredných škôl blok prednášok a workshopov zameraných na osvojenie si základných manažérskych zručností pod názvom Letná škola BuďMANAŽÉR 2018.

Počas piatich dní sa študenti interaktívnou formou oboznámili s témami a problémami, s ktorými sa manažéri stretávajú dennodenne. Medzi základné témy jednotlivých blokov patrili manažérske úlohy, marketing, ekonómia, ľudský potenciál, kooperácia či využitie informačných technológii v podnikoch.

Takmer 30 stredoškolákov si malo možnosť, okrem získania teoretických poznatkov, vyskúšať aj prácu v tíme pri riešení praktických úloh, ktoré boli založené na rovnakých princípoch, ako sú úlohy pre budúcich manažérov počas štúdia na našej fakulte. Tak bolo možné študentom reálnejšie priblížiť systém práce na cvičeniach na vysokej škole.

Dôležitou súčasťou bolo aj prezentovanie a argumentácia riešení pred spolužiakmi a vyučujúcimi, bez ktorých nemá ani ten najlepší nápad šancu na úspech. Celé tímy alebo ich zástupcovia si tak otestovali svoje schopnosti aj v tomto smere.

Vysokú teoretickú a praktickú úroveň tvorili prednášky a cvičenia z oblastí:

  • Riešenie manažérskych úloh – objav svoj potenciál
  • Marketing ako nástroj pre riešenie spoločenských problémov
  • Reklama – umenie konzumu
  • IT4Business – ako IT pomáha podnikom
  • Ekonómia –zábavne o nezábavnej vede
  • Ľudský potenciál ako základ úspechu podniku
  • Motivácia k tvorivosti a tvorivosť v motivovaní
  • Potrebuje šport manažérov?
  • Prečo podniky spolupracujú?

Celým týždňom sprevádzala všetkých zainteresovaných veľmi dobrá nálada, ktorá prispela ku kreatívnemu pracovnému prostrediu a kvalitným výstupom. Dobrú atmosféru ocenili aj študenti, ktorí v záverečných dotazníkoch vyjadrili s prednáškami a ochotu podrobnejšie študovať prednášané témy.

Ďalším dobrým signálom súvisiacim s úspešnosťou je, že až 91 % účastníkov by odporučilo kurz iným študentom. Taktiež študenti letnej školy prejavili záujem o nové znalosti a skúsenosti, ktoré by mohli zúročiť vo svojom študentskom živote. Páčili sa im praktické cvičenia a zaujímavo vytvorené prednášky.

Veríme, že sme úvodným ročníkom letnej školy začali každoročnú tradíciu a v roku 2019 pripravíme pre stredoškolákov ešte zaujímavejší obsah plný nových informácií a pod záštitou Katedry manažérskych teórii okrem nových vedomostí spoznajú aj nových priateľov a odnesú si zaujímavú životnú skúsenosť.

Letnú školu ukončilo vyhodnotenie so slávnostným nádychom, na ktorom každý účastník Letnej školy BuďMANAŽÉR 2018 obdržal certifikát o absolvovaní.

Written by