rozhodovanie, rozhodnutie, voľba, manažér,

Rozhodovanie je súčasťou nášho každodenného života

Nevyhnutou súčasťou nášho každodenného života je rozhodovanie. Či už sa rozhodujeme o „banalitách“ – čo budem dnes robiť, čo si dám na večeru, alebo o vážnych veciach – naučím sa na skúšku, prijmem nového uchádzača o pracovné miesto, investujem do akcií…

Každý deň musíme prijať malé či veľké rozhodnutia týkajúce sa nielen našich životov, ale aj našej školy, či práce. Vzhľadom na úroveň dôležitosti a možné dôsledky týchto rozhodnutí môžeme mať problém sa rozhodnúť.

Ako pomôcku môžete použiť týchto 6 odporúčaní, ktoré si treba pri rozhodovaní uvedomiť:

  • Aké sú krátkodobé a dlhodobé dôsledky daných rozhodnutí.
  • Aké sú ďalšie možnosti/alternatívy.
  • Aké sú riziká daných rozhodnutí.
  • Nie je vhodné robiť dôležité rozhodnutia unáhlene.
  • Treba zvážiť aký vplyv bude mať rozhodnutie na okolie.
  • Ak nejde o dôležité rozhodnutie, nie je potrebné mu venovať príliš veľa času.

Rozhodovanie je veľmi zložitý proces, ale verím, že práve týchto 6 odporúčaní Vám v tom pomôže a ak ani to nepomáha, skúste toto.

Všeobecne platí, že logické zdôvodňovanie pri rozhodovaní nie je postačujúce. Ukazuje sa, že ľudia robia lepšie rozhodnutia, keď sa na chvíľu pozastavia a venujú sa niečomu inému (rozptýlia sa) a následne sa rozhodnú.

Prečo je to tak? Najnovšie výskumy (podľa David Cresswella jeho kolegov) poukazujú na to, že aj keď sme rozptýlení od konečného rozhodnutia, hoci si to neuvedomujeme, časť nášho mozgu nad rozhodovaním stále uvažuje. Úžasné však?

Cresswell si myslí, že dôvodom je náš mozog, ktorý dokáže spracovať viac faktorov, keď naše vedomé ja „nepracuje“: Naša vedomá myseľ má kapacitné obmedzenie – môže premýšľať len  o niekoľkých funkciách naraz. Ale naše podvedomie nemá tieto kapacitné obmedzenia. Môže lepšie zvážiť všetky relevantné informácie.

Autor: Dominika Špaleková

Written by