duševná pohoda

Duševná pohoda vplýva nielen na študentský, ale aj pracovný život

Skúsme sa spolu zamyslieť nad tým, ako trávime naše rána. Je pre nás samozrejmosťou, že každý deň, pred tým než vyrazíme do školy či práce, sa staráme o našu hygienu – umytá tvár, zuby či vlasy. Sústredíme sa ale niekedy aj na psychohygienu? Kde je naša duševná pohoda?

… Myslíte si, že duševná pohoda a vyrovnanosť majú vplyv na podávanie vyšších výkonov? …

Čo to vlastne psychohygiena je?

Tento pojem môžeme jednoducho opísať ako postupy, vďaka ktorým si udržujeme dobré duševné zdravie. Nejde len o to, aby sme vedeli správne vnímať to, čo sa okolo nás deje a primerane reagovať na podnety či riešiť každodenné úlohy. Psychohygiena zahŕňa aj to, ako sa počas celého života rozvíjame a rastieme.

Naša osobnosť a správanie odráža našu psychiku. Ak chceme napredovať a podávať vysoké výkony, mali by sme byť v duševnej rovnováhe – vtedy sa cítime byť v bezpečí a v pohode. O dosiahnutie takejto rovnováhy sa ale musíme snažiť my samy! Nikto nám našu duševnú pohodu nemôže len tak darovať a nemôžeme si ju ani kúpiť. Práve my by sme mali nájsť také aktivity a spôsoby, ktoré sú šité priamo pre nás a pomôžu nám budovať psychickú rovnováhu. Na druhej strane je ale podpora zo strany nadriadených a priateľov výbornou motiváciou.

Kde teda začať?

Existuje množstvo návodov, ako si vybudovať psychickú odolnosť. Ak si však vytvoríme „našu vlastnú fyzickú sociálnu sieť“ tvorenú z priateľov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, budeme problémy a ťažkosti študijného či pracovného života zvládať jednoduchšie (duševná pohoda).

V takejto sieti sa nachádzajú naši spolužiaci a kolegovia, s ktorými sa môžeme porozprávať nielen o súkromí, ale môžeme sa s nimi podeliť napríklad aj o osvedčené postupy či typy pri riešení zadaných úloh. Spolu vyriešime problém rýchlejšie a nemáme pocit, že sme na všetko samy – cítime sa v pohode.

duševná pohoda

„Život je ako jazda na bicykli. Na udržanie rovnováhy sa musíte neustále pohybovať.“

[Albert Einstein]

Hlavných 5 krokov, ktorými môžeme podporovať svoju duševnú rovnováhu (duševná pohoda):

  1. Spoj sa s priateľmi – vytvor si svoju fyzickú sociálnu sieť.
  2. Vytvor si to správne „pohodové prostredie“.
  3. Vyber si aktivity, ktoré ťa udržia v rovnováhe.
  4. Vytvor si návyk – opakuj vybrané aktivity.
  5. Čím viac stresu, tým viac psychohygieny
    pridaj ďalšie aktivity na podporu rovnováhy a vybuduj si ďalší návyk.

Written by