manažér a psychológia koučovania

Psychológia osobného kouča

Zmyslom každodennej práce manažéra, akoby povedal prof. Hittmár je: „Vedieť, Vidieť, Vpred“. Prečo práve tieto tri kľúčové slová? Manažér a jeho výkon závisí od jeho súčasných schopností a znalostí (vedieť), od jeho analytického a logického myslenia (vidieť) a od jeho skúseností a intuície (vpred). Trochu mätúce čo?

Ale poďme pod povrch manažéra: Je možné aby sa sám manažér koučoval – sebakoučovanie? Podľa toho čo je vo svete známe je potrebné povedať – áno. Manažér skutočne dokáže koučovať samého seba! Tento proces mu však zaberie dlhšie časové obdobie, a taktiež musí túto schopnosť cibriť a zveľaďovať. Každý z nás môže byť sebakouč avšak „sila“ sebakaučingu pribúda skúsenosťami z osobného a profesionálneho života.

Každý už zažil situáciu, kedy sa mu podarilo splniť si svoj cieľ, alebo naopak kedy to celé spadlo a musel začať odznova. Práve v takých chvíľach je sa vhodné zastaviť a popremýšľať nad udalosťami, ktoré ho k tomu viedli.

Povedomie o sebe (pochvala a áno, aj kritika) a motivácia (odhodlanie naplniť ciele, zdokonaľovanie talentu) posúva manažéra bližšie k sústredeniu sa na jeho silné a slabé stránky (poznanie nedostatkov a vlastného problémové správania).

Samohodnotenie a pozitívna psychológia

Často sa stretávame s podnetmi: vnímať prácu zo širšieho pohľadu; spolupracovať; neriešiť všetky úlohy naraz (smerovanie pozornosti); priznať si svoje chyby; nebrániť sa kritike; pomáhať druhým aby uspeli. Čo tieto podnety znamenajú?

Dôležité je práve hodnotenie seba samého, to čo sa za deň, týždeň podarilo – v čom som uspel, a naopak čo všetko potrebujem dotiahnuť.

Jedličková a Pavlíková v článku: Čo je pozitívna psychológia, uviedli veľmi výstižné spojenia: Samotný manažér sa naučí premýšľať inak o sebe a o svojich spolupracovníkoch – zameriava sa viac na to čo funguje a to rozvíja. Uvedomí si, čo ho na jeho práci baví a kedy, a ako sa dostáva do stavu zladenia sa s podnikom. Osvojí si schopnosti objavovať v sebe a v druhých, v čom sú dobrí a viacej pozná ich zdroje. Následne na čo dokáže lepšie udržiavať energiu, motivovať seba, aj druhých. Získa tak schopnosti, ktoré mu pomôžu budovať vzťahy so svojim okolím. Zistí čo podporovať v sebe a v druhých, aby dokázali dosahovať úspešného a zmysluplného výsledku. Manažér sa viac stáva viac kompetentný v situáciách, ktoré sú v podniku bežné – zmeny, zložité úlohy, tlak na výkon.

Rady ako byť dobrý manažér od nás pre Vás:

Hľadajte riešenia svojich problémov.

Zmeňte svoje prostredie, čím zmeníte svoj život.

Kopírovanie nemá význam, to čo funguje u jedného, nemusí fungovať pre druhého – začnite zakladať seba samého.

Nájdite svoje vlastné fyzické a psychické hranice vo svojom živote.

Myšlienka na záver: Nie je dôležité kedy vstávate, ale ako naložíte so svojím časom po tom ako vstanete. [Chris Bailey]

P.S.: Ak chcete pouvažovať nad týmto článkom a jeho obsahom, odporúčame si ho vytlačiť, vypnúť internet, telefón a na chvíľku sa zastaviť v rušnom svete manažéra.

[Autor: Martin Holubčík]

Written by