Viete čo je to CRM?

CRM je skratkou pre pojem Customer Relationship Management. CRM systémy slúžia na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Predstavujú určitý druh vnímania komunikácie a práce s klientmi. Sú to systémy, ktoré slúžia na zhromažďovanie, triedenie a spracovávanie údajov o zákazníkoch.

CRM systémy slúžia na sledovanie a vyhodnocovanie akýchkoľvek obchodných aktivít spoločnosti. Preto sú často súčasťou CRM systémov štatistiky. Základným cieľom Customer Relationship Management  systémov je zlepšenie služieb, poskytovaných klientom, lepšie porozumenie jednotlivým potrebám zákazníkov a schopnosť identifikovať ich potreby. Na základe toho sa vytvárajú dlhodobé a úspešné vzťahy so zákazníkmi. Pomocou CRM SYSTÉMOV si jednotlivé spoločnosti získavajú vernosť svojich klientov a vytvárajú priestor pre dôkladnú starostlivosť o svojich zákazníkov.


Customer Relationship Management je v súčasnosti neodmysliteľnou aktivitou pre mnohých manažérov, ak si chce firma zabezpečiť vzťahy a kontakty so svojimi zákazníkmi. Najpríťažlivejšie produkty, predovšetkým pre malé firmy, sú v cloude. Technologický analytik pre CRM a malé firmy Brent Leary hovorí: „Mnoho obchodných vzťahov sa dnes začína na internete a zákazníci stále viac hľadajú firmy prostredníctvom vyhľadávača Google, stránok fanúšikov Facebooku a prostredníctvom návštev webových stránok“.

Vytvárať obchodné vzťahy prostredníctvom CLOUDOVÝCH RIEŠENÍ v CRM je teda zmysluplná činnosť, predovšetkým ak ponúkajú monitoring sociálnych sietí.
Cloudové riešenia alebo technológie predstavujú nový model vývoja a používania podnikových aplikácií, ku ktorým pristupuje zákazník prostredníctvom webových prehliadačov alebo ich klient využíva ako službu. Užívateľ má možnosť pristupovať k dátam z akéhokoľvek zariadenia alebo miesta.

Výhodou cloudových riešení je fakt, že klient platí len za služby, ktoré využíva. Umožňujú prístup k firemným informáciám z akéhokoľvek miesta a zabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť dát.

Written by