facebook mobile app

Facebook a jeho zákulisie

„Čo chcem zdieľať, môžem zdieľať so všetkými. Čo si chcem nechať pre seba, ostane v mojej hlave.“ (Ben Parra)

O „jednej“ sociálnej sieti by sme mohli diskutovať pomerne dlho, za tie roky u každého z nás si vytvorila určitý počet pozitívnych, ale aj negatívnych skúseností. Informácie sa na nej šíria vírusovou rýchlosťou. V správnych rukách predstavuje doslova účinný nástroj.

Len včera som dočítal zaujímavú knihu [The Facebook Effect; Kirkpatrick, D. 2010], ktorá dokázala vyrozprávať celý príbeh začiatku Facebooku po rok 2010. Udalosti po tomto roku sú viac menej známe, už nám všetkým. Jej najznámejším faktom je rýchlosť šírenia používateľov, ktorá je v súčasnosti vyššia ako jedna miliarda. Vieme teda, kto všetko za vytvorením stál? Čo predstavovala táto sociálna sieť na začiatku? Aká bola jej myšlienka na začiatku?

Začiatky boli skromné

Pojem Startup u každého z nás evokuje začiatok nového nápadu, novej myšlienky, ktorej cesta sa len začína. Facebook vznikol v čase, keď mal vzniknúť a riešil situáciu, ktorá predstavovala súčasne zapojenie informačno-komunikačnej technológie, internetu a mladých ľudí. Toto spojenie predstavovalo určitý druh synergického efektu, medzi vývojom prostredia, v ktorom žijeme (doba informačných technológií) a samotnými potrebami človeka.

Zjavne nápad, ktorý je poháňaný intuíciou a osobnosťou tvorcov, dostane postupom času nielen svoje miesto na trhu (to si vybuduje sám), ale hlavne úspech. Konšpiračné teórie o vzniku The Facebooku ako sociálnej siete, ktorá bola odkopírovaná a jej nápad prevzatý a pospájaný z iných projektov je už dávno za nami. Áno, začiatky naozaj ovplyvňovali aj takéto spory.

Ale poďme priamo k veci. The Facebook (ďalej už len Fb) začal svoje pôsobenie na vysokých školách v Amerike, neskôr prešiel na stredné školy, a až potom sa dostal na medzinárodnú úroveň. Problémom, ktorý stál pri rozširovaní bolo, ako overiť používateľov, že sú to skutočne oni. Na vysokých školách mal každý študent svoj email, ktorým sa dokázal identifikovať, ale ako overíme používateľov mimo takejto koncepcie? Tým, že si vytvoríme profil na Fb a začneme pridávať svojich priateľov, pridávať obsah, zdieľať informácie – overujeme, teda dokazujeme svoju totožnosť, ukazujeme svoju skutočnú tvár (sebaidentifikácia). Vymyslené profily sú v sieti jednoducho rozpoznávané.

Zuckerbergova myšlienka o Fb je z pohľadu podnikavých ľudí zarážajúca a mätúca: Pracovný a osobný život sa neodlišujú, pričom Fb predstavuje nástroj upevňovania vzťahov medzi ľuďmi, ktorý nevznikol so zámerom nahradiť osobnú komunikáciu. Od začiatku vzniku Fb boli spory medzi používateľmi a samotným Fb v nastaveniach súkromia a podmienkach (pravidlách) používania informácií o používateľoch. Tieto spory v konečnom dôsledku dokázal Fb vyriešiť majstrovsky – doslova začal považovať svojich používateľov za občanov, ktorí môžu ovplyvniť obsah týchto nastavení a zároveň ho odsúhlasiť.

Facebook a jeho unikátnosť

Tu sa dostávame k tomu, čo Fb vytvoril – sieť, priestor, miesto, bohaté na informácie a používateľov. V roku 2008, s narastajúcim počtom používateľov, ako aj nákladmi na údržbu spoločnosti (zamestnanci, technológie) bolo potrebné využiť potenciál reklamného priestoru, ktorý ponúkal. Fb v mnohých ohľadoch pomáha rozhodnúť sa zákazníkom, čo vlastne chcú. Vytvára požiadavky, pričom sa dostáva do podvedomia zákazníkov – čo silne ovplyvňuje ich nákupné správanie, pohľad na poskytovanú hodnotu produktu alebo služby. V tomto je Fb odlišný od iných komunikačných kanálov, ktoré sú používané v rámci marketingových aktivít.

Zuckerbergova predstava o reklame je, aby bola pre používateľa užitočná a neotravovala ho, doslova má byť prispôsobená potrebám zákazníkov. Prvých päť rokov Fb skutočne dokázal udržať reklamu a zarábanie na uzde. Rozrastaním siete a náročnosťou jej prevádzky, ako aj rozrastajúcej sa spoločnosti bol začiatok zmeny prístupu k reklamnému priestoru, ktorý ponúka: sponzorované odkazy, samoobslužná reklama, angažujúca reklama,  transakcie z hier, inzercia a iné.

Jednou z významnejších platforiem, ktoré Facebook pridal, je platforma pre tvorbu, zarábanie a propagáciu aplikácií, ktoré si používateľ môže sám vytvárať. Prostredníctvom Noviniek sa dokázali aplikácie rýchlo šíriť medzi používateľov Fb a rovnako im začali venovať na Fb viacej času a vracať sa k nim. Niekedy dokázal predbehnúť požiadavky používateľov (pôsobenie informácií, ktoré poskytuje používateľom) – takýmto príkladom je aplikácia Beacon, ktorá agresívne používala osobné informácie. Na túto úroveň zdieľania osobných informácií ešte používatelia neboli pripravení.

Ako facebook vyzerá teraz?

Súčasná podoba Fb, ako sú novinky, profil (nástenka), aplikácie, vytváranie skupín, vytváranie akcií a podujatí, proste celý súčasný obsah, vzniká už od jeho spustenia v roku 2003. Fb rástol postupne, ako narastal počet jeho používateľov.  Často svojim riešením zaskočil používateľov a tí mu to vrátili vlastnou silou – zakladanie skupín proti zmenám na Fb. Toto dianie malo obrovský dosah na súčasnú podobu, ktorú poznáme. Hodnota siete rastie vždy, keď ju začne používať nový člen (jednoduchá definícia sieťového efektu v ekonomike). Fb je takouto sieťou navzájom prepojených ľudí, často kvôli spoločnému zážitku, záujmu, problému alebo udalosti. Fb neprestala rozširovať možnosti svojho pôsobenia, ako je napríklad: Facebook Connect (na stránku na webe sa môžete prihlásiť pomocou Fb účtu, a taktiež z tejto stránky môžete informácie obojstranne preposielať).

Facebook a jeho potenciál sú v majstrovskom diele jeho formovania sa na neoddeliteľnú súčasť internetu. Veci, ktoré zavádza vyvolávajú silné reakcie. Dáva ľuďom nielen nástroje pre efektívnejšiu komunikáciu, ale aj miesto s dlhodobou perspektívou pre svoje voľnočasové aktivity (sledovanie Noviniek), vyhľadávanie informácií (záujmové oblasti a skupiny), vytváranie vlastného obsahu a iné. Jeho silnou stránkou je jeho nezvyčajná trvácnosť.

Našli ste v tomto článku manažérske a marketingové body úspechu tejto spoločnosti?

[Autor: Martin Holubčík]

Written by