zručnosti

Zručnosti najlepšieho zamestnanca

Aké zručnosti by sme mali budovať už teraz, aby sme sa stali NAJ zamestnancom? Pre našu budúcnosť je nevyhnutné neustále sa rozvíjať – budovať naše vlastnosti a zručnosti tak, aby sme sa stali úspešnými na pracovnom trhu. Budúcich zamestnávateľov chceme okúzliť našou osobnosťou. Súčasťou osobnosti sú nielen zvyky, postoje a spôsoby správania, ale aj mäkké zručnosti. Práve tie predstavujú súčasný trend najžiadanejších schopností na trhu práce.

zručnosti

Situácia na pracovnom trhu je momentálne charakteristická nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily alebo aj nekvalifikovanej odbornej sily. Personálna agentúra Grafton to ale berie ako výhodou pre mladých ľudí – stredoškolákov a čerstvých absolventov vysokých škôl. Tí sa môžu hneď po škole zamestnať na takej pozícii, na ktorej by to ešte pred pár rokmi nebolo ani možné. Aj mzda, ktorú získajú bude taká vysoká, ako keby išlo hneď o senior pozíciu.

Trh a jeho možnosti rozvíjať zručnosti

Trh teda prináša veľa možností. Buďme pripravení, nech na ne môžeme reagovať a využiť ich v náš prospech. Rozvíjajme svoje zručnosti a získajme výhodu …

„Buduj svoje zručnosti – buď manažér.“

Agentúra Grafton zostavila rebríček najžiadanejších mäkkých zručností, ktoré tvoria ideálneho kandidáta nielen pre pozíciu lídra. Patrí medzi ne:

  1. Komunikácia
  2. Sebamotivácia
  3. Vedenie a rozhodnosť
  4. Zodpovednosť
  5. Riešenie problémov
  6. Tímová práca a flexibilita
  7. Schopnosť pracovať pod tlakom a dobrý time management
  8. Schopnosť vyjednávať a riešiť konflikty

Medzi TOP zručnosti, ktoré sa od kandidáta na pracovnom pohovore vyžadujú, patrí aj schopnosť efektívne komunikovať. Nejde len o to, vedieť povedať myšlienku jasne a zrozumiteľne, ale aj o to, vedieť si vypočuť názor iných. Manažér potrebuje komunikovať neustále, či už prostredníctvom technológií – cez smartphone, tablet alebo notebook, ale aj pomocou osobnej komunikácie, tvárou v tvár. Rozvoj komunikačných zručností pomôže manažérovi aj pri vyjednávaní a riešení rôznych konfliktov.

Sebamotivácia

Sebamotivácia je kľúčom k rozvoju našej osobnosti. Keď sme motivovaní, dokážeme sa učiť oveľa rýchlejšie a získame tak oveľa viac potrebných informácií. Podporíme svoju rozhodnosť a zodpovednosť, ktorú manažér potrebuje napríklad aj pri riešení problémov.

Už teraz je potrebné budovať a rozvíjať našu osobnosť a potenciál. To, čo si teraz vyskúšame „na nečisto“, nám v praxi len pomôže. Staneme sa flexibilnejšími, budeme sa vedieť prispôsobiť a pracovať v tíme. Buďme pripravení a nezaskočí nás ani pracovný tlak a blížiaci sa deadline. Tieto skúsenosti môžeme potom využiť aj na pracovných pohovoroch. Spomeňte si na situácie z vášho života, pri ktorých ste využili konkrétne zo žiadaných vlastností. Opíšte situáciu, kedy sa vám to podarilo, ukážete tak vašu pripravenosť a dvere do novej práce už budú pootvorené ?

„Neuspokojte sa s tým, čo vám život dáva, ale zlepšujte život a niečo budujte.“

Ashton Kutcher

Kľúčová vlastnosť, ktorá sa často vyžaduje od uchádzačov a zamestnancov je chuť a ochota rozvíjať sa. Nielen na strednej a vysokej škole by sa mali mladí ľudia vzdelávať. Neustále zlepšovanie sa vyžaduje aj od nových či stálych zamestnancov. Preto by sa mal zo sebarozvoja stať náš celoživotný zvyk.

zručnosti

Podniky premýšľajú o uchádzačoch nielen ako o potenciálnych zamestnancoch, ale aj ako o budúcich manažéroch a najmä lídroch. Pre pozíciu lídra – „NAJ zamestnanca“ – potrebujeme však okrem odborných a technických schopností aj schopnosť viesť druhých a správne sa rozhodovať. Budujme preto už teraz portfólio takých schopností, zručností a vlastností, ktoré nám pomôžu dostať sa na vysnívanú pracovnú pozíciu.

Written by