tímová, tímová práca, práca v tíme, spolupráca, tím, líder, manažér

Tímový hráč a tímová práca

Spolupráca v škole, práci, pri športe alebo hre je jednou z ústretových foriem dosahovania spoločných a individuálnych cieľov. Tímová práca v škole nám simuluje podmienky tímovej práce v pracovnom prostredí. V práci, pri riešení reálnej úlohy alebo problému budeme potrebovať byť schopný spolupracovať so svojimi kolegami – tímová práca je cieľom k úspechu.

Vzťahy na pracovisku, poznanie svojich kolegov a pracovná klíma ovplyvňuje samotnú spoluprácu v tíme a rovnako jej výsledky.

Každý tím sa skladá z viacerých členov. Títo členovia majú rôzne osobnostné charakteristiky (správanie sa), skúsenosti (prax) a vedomosti (vzdelanie).

Ako teda vyzerá ideálna tímová spolupráca?

 • v prvom rade je potrebné tím organizačne nastaviť (čas stretnutia, forma komunikácie)
 • zvoliť si hierarchiu skupiny (vodca – rozhodovať pri nerozhodnosti tímu, kolektívne riadenie)
 • vymedziť si jasnú tímovú identitu a zabezpečiť, aby ju všetci členovia prijali a definovali samých seba ako člena tímu
 • budovať dôveru voči jednotlivým členom navzájom, tímu ako celku, ale aj voči organizácii
 • stanoviť zodpovednosti (pri rozdelení jednotlivých úloh, ale aj celkového riešenia)
 • budovať pokoru (kedy sú potláčané osobnostné charakteristiky človeka a jeho ego)
 • spolupracovať s autoritami (v prípade skúsenejších členov, ako aj celého tímu)
 • napĺňať aktivity nad rámec povinností (kreativita, individuálna snaha a práca naviac)
 • pochopiť širšie súvislosti (riešeného problému, stanovenie pracovnej úlohy, pozíciu tímu)
 • stanoviť si dopredu postup, ktorým sa bude predchádzať alebo riešiť vzniknutým konfliktom
 • zjednotiť tím ako samostatnú jednotku v rámci školy/organizácie a presne definovať vzťahy tejto jednotky s organizáciou aj externým prostredím

V prípade, že sú predchádzajúce odporúčania naplnené, dokáže tímová spolupráca priniesť synergický efekt, teda zvýšiť efektivitu naplnenia stanovených cieľov, efektívnejšie riešenie problematiky a úloh.

Autori: Martin Holubčík, Miroslav Rechtorík

Written by