panel story, manažment, vzdelávanie, projekty, hodnotenie vzdelávania, výsledky praxe

Manažment – Panel Story 2019

Inžinierske štúdium na FRI je obohatené predmetom, ktorý je priamo prepojený na praktické záležitosti podnikateľského prostredia – panel story. Študenti majú za úlohu zozbierané teoretické poznatky reálne použiť pri riešení rôznych problémov podnikov a organizácií.

Podnik Názov projektu
KIA Spoločensky zodpovedné podnikanie
a filantropia
Embraco Zvyšovanie efektívnosti výrobných a
obslužných procesov firmy
Basketbalový klub
Žilina
Manažment marketingových aktivít
športovej organizácie

Prezentácie výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu pod názvom PANEL STORY 2019 sa uskutočnili 6. februára 2019. Pomenovanie PANEL STORY je odvodené zo štýlu, akým tieto prezentácie prebiehajú. Sú realizované najmä konferenčným spôsobom, čiže krátkymi prednáškami a panelovými prezentáciami.

Podujatia sa okrem akademickej obce fakulty zúčastňujú aj zástupcovia IT firiem, ktorí zároveň hodnotia práce študentov. Rovnako je vytvorený priestor na následnú komunikáciu študentov s IT firmami v oblastiach, ktoré zaujímajú samotných študentov.

Aktívnymi účastníkmi sú spoločnosti:

Softec, Bel Power Solutions, GlobalLogic, T-Systems, ICZ Slovakia, DXC Technology, Siemens Healthineers, Západoslovenská energetika, Azet, Artin, Accenture, Scheidt & Bachmann Slovensko, Globesy.

Počas tohto ročníka sme na fakulte premiérovo privítali aj študentov stredných škôl, pre ktorých to bola možnosť oboznámiť sa s reálnymi projektami, na ktorých naši študenti pracujú.

Dokopy bolo odprezentovaných 73 inžinierskych projektov a na Fakultu riadenia a informatiky zavítalo 145 stredoškolákov z 11 stredných škôl a 13 IT firiem.

V sekcii venovanej študijnému odboru Informačný manažment mohli zúčastnení vidieť prezentácie dokopy 19 projektov, zameraných na celé spektrum tém, ktorými sa zaoberá štúdium manažmentu na Fakulte riadenia a informatiky.

Oblasti Projektovej výučby sú:

 • Marketing, Marketingová stratégia, Marketingové aktivity
 • Manažment, Manažérske rozhodovanie
 • Flexibilné formy zamestnávania
 • BI a manažment efektívnosti ľudského kapitálu
 • Vplyv technológie IoT na riadenie procesov v podniku
 • Modelovanie ekonomických dát
 • On-line prostredie – vplyv na manažment a marketing
 • Trvalá udržateľnosť podniku
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie a filantropia
 • Manažérske hry a simulácie
 • Motivácia a motivovanie ľudského potenciálu
 • Optimalizácia finančnej štruktúry podniku
 • Daňová etika v SR
 • Manažment marketingových aktivít športovej organizácie
 • Riadenie investičných projektov

Študuj Manažment na FRI!

Written by