Manažment športových organizácií

Šport a najmä športové prostredie prešlo v posledných desaťročiach významnými zmenami. Nejde len o vnímanie samotného športu, jeho spoločenský význam, komercializáciu a využívanie nových technológií, ale aj o jeho organizáciu, či vstup rôznych zainteresovaných strán. Práve zainteresované strany majú kľúčový vplyv na činnosť športových organizácií, pričom existujú isté teritoriálne rozdiely v rámci sveta, ale aj Európy. Tu sa naskytuje aj odpoveď, prečo je potrebné chápať vymedzenie manažmentu športových organizácií oproti manažmentu organizácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí za zásadné, aj keď často dochádza k stretu týchto dvoch svetov. Manažment športových organizácií integruje celé spektrum oblastí manažérskych teórií a prístupov v prostredí, ktoré je veľmi turbulentné, neisté a pod významným, často ťažko predvídateľným vplyvom zainteresovaných strán. Správne nastavenie priorít, cieľov a chápanie kontextu významu jednotlivých väzieb medzi zainteresovanými stranami je kľúčové, pretože športový klub, ktorý by nemal silný kmeň, fanúšikov, či partnerov by postupom času zanikol.

Pre zefektívnenie týchto vzájomných vzťahov a dosiahnutie pozitívnych synergických efektov je dôležité, aby medzi organizáciami bola správna komunikácia a teda správne nastavené vzájomné vzťahy. Komunikácia a spolupráca s viacerými zainteresovanými stranami si avšak vyžaduje potrebu riadenia týchto vzťahov. Riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami nie je pre organizácie a obzvlášť v oblasti športu jednoduché, pretože športové organizácie musia uspokojovať potreby viacerých zainteresovaných strán v tom istom čase. Preto nosná časť  publikácie je venovaná práve významu zainteresovaných strán, pričom poskytuje osobné skúsenosti autorov, poznatky a výsledky výskumu z oblasti manažmentu profesionálneho a amatérskeho športu, športových organizácií a zainteresovaných strán, ktoré sú doplnené o najnovšie poznatky a chápanie manažmentu v športe zahraničnými autormi, podporené odbornými štúdiami, aby bol vytvorený komplexný pohľad na túto pomerne mladú aplikačnú problematiku manažmentu.

Publikáciu – Manažment športových organizácií je možné zakúpiť v EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity a Martinuse.

Michal Varmus – Patrik Ferenc – Milan Kubina

Written by