Súčasné trendy v marketingu

Tak ako prostredie, zákazníci a trh, tak aj marketing sa neustále mení a vyvíja – vznikajú nové trendy. To, čo platilo včera a platí dnes, už zajtra platiť nemusí. Okolo nás sa objavujú stále nové aplikácie, nové nástroje a nové spôsoby, ako získať pozornosť zákazníkov a doviesť ich k nákupným košíkom. Často práve vo chvíli, keď sa podarí nastaviť marketing, sa niečo zmení. Príde nový trend a všetko je inak, na čo je potrebné reagovať. V nasledujúcich riadkoch je uvedených niekoľko súčasných marketingových trendov.

1. Umelá inteligencia

Pomáha spoločnostiam analyzovať zákaznícke správanie a ich preferencie. Jedným z príkladov jej fungovania je sledovanie a vyhodnocovanie správania používateľov na sociálnych sieťach či automatické prispôsobovanie obsahu na webových stránkach v závislosti od konkrétneho návštevníka. Príklady umelej inteligencie:

  • Acquisio.com vylepšuje PPC („pay per click“ platí sa za počet kliknutí) reklamy. Dosahuje 10% zníženie ceny za kliknutie a 8% zvýšenie počtu kliknutí.
  • Frank.ai nastavuje a optimalizuje digitálne reklamy naprieč sociálnymi sieťami a ďalšími platformami.
  • Sensai.ai pomáha svojim klientom dosiahnuť o 198% viac fanúšikov a sledujúcich na sociálnych sieťach.
  • Phrasee.co využíva umelú inteligenciu na písanie predmetov e-mailov a príspevkov na Facebooku a zvyšuje otváranie a kliknutia o desiatky percent.

Kvôli svojej cene je zatiaľ umelá inteligencia vhodná len pre zabehnuté spoločnosti. Začínajúci podnikatelia tak musia už teraz „bojovať“ proti strojom.

2. Konverzačný marketing

Doba je rýchlejšia a ľudia chcú všetko okamžite. Zákazníkom nestačí vyplniť kontaktný formulár a čakať. Konverzačný marketing umožňuje zapojiť človeka do prirodzenej komunikácie, dialógu a vďaka tomu posilniť značku v reálnom čase. Na rozdiel od tradičnej e-mailovej formy komunikácie, konverzácia so zákazníkom prebieha v reálnom čase. Budúci zákazník tak dostáva okamžité reakcie na svoje potreby a požiadavky a navyše má dobrý pocit z toho, že sa niekto zaujíma o jeho potreby. Aj tu je vo veľkej miere využívaná umelá inteligencia v podobe chatbotov, čiže konverzačných robotov, ktorí sú určení k automatizovanej komunikácii so zákazníkmi, čím nahradzujú živých operátorov.

3. Video

YouTube je po Googli druhým najväčším vyhľadávačom na svete. Ľudia milujú videá, čomu sa prispôsobuje aj trhové prostredie. Každá sociálna sieť využíva video a navyše dobre známe služby ako Netflix, HBO Go či Amazon Prime tento trend ešte prehlbujú. Z pohľadu obsahu sú v popredí živé videá a videá s príbehom.

Video sa odporúča natívne nahrať na všetky sociálne siete a nie len na jednu. Natívne znamená nie zdieľať, ale nahrať. Popri gigantoch YouTube a Facebook sa o miesto na trhu hlásia aj nový hráči LinkedIn a instagramová televízia IGTV, kde by mali spoločnosti, ktoré chcú byť úspešné prezentovať svoj obsah tiež.

4. Všadeprítomnosť

Časť zákazníkov používa Facebook, časť LinkedIn a časť len Google. Medzi jednotlivými prostrediami zároveň priebežne prepínajú. Spoločnosti preto musia byť všade, či už na sociálnych sieťach alebo vo všetkých druhoch komunikácie. Tento prístup sa nazýva viackanálový marketing a vychádza z predpokladu, že zákazník si sám vyberie spôsob, ktorým chce s firmou komunikovať. Realita je ale trochu iná. Zákazníci používajú viac kanálov naraz a preto spoločnosti často spravujú svoje marketingové kanály osobitne. Aktivity na nich však musia byť vzájomne prepojené. Jednotlivé kanály nie sú samostatné časti, ale celý prepojený ekosystém.

5. Väčšia dôvera ľuďom ako reklamám

Ľudia stále viac a viac utekajú od klasických reklám. Za najdôveryhodnejšie zdroje reklamy považujú ľudí, ktorých poznajú, značkové stránky, redakčné stránky a recenzie. Viac ako 30% užívateľov internetu používa aplikácie na blokovanie reklamy, čo v praxi znamená o 30% menej cieľového publika. Neznamená to, že spoločnosti majú prestať inzerovať. Obsah však musí byť čo najviac relevantný pre užívateľa. Sústredenie by preto malo byť na spokojnosť zákazníka a dobrý zážitok z nákupu, pomocou ktorého je možné získať cenné recenzie, zdieľania a odporúčania. V tejto súvislosti netreba zabúdať na influence marketing, ktorý zahŕňa prezentovanie značky alebo produktov ľuďmi, ktorí majú vplyv na rozhodovanie určitej skupiny zákazníkov. Výsledky tohto spôsobu marketingu je ťažko merať, ale ich popularita narastá.

6. Rich mediálne formáty

Statická banerová reklama sa stáva trendom rokov minulých a vytláčajú ju rich mediálne formáty. Ide o rôzne flashové animácie, streamované video, interaktívne aplikácie či online hry. Predstavujú kontrast ku klasickým stránkam obsahujúcimi len obrázky a text. Sú vytvárané pre počítače a rovnako pre mobilné zariadenia a zaistia väčšiu mieru kliknutí, cez hranicu 1%. Vec, ktorá sa však nedá odmerať je efekt, ktorým pôsobia na návštevníka. Dojem, ktorý si odnesie, zo žiadneho grafu nevyčítate.

Bude chybou byť trendy?

Medzi spoločné znaky súčasných trendov v oblasti marketingu patrí dôveryhodnosť, interakcia a pôsobenie na zákazníka cez čo najväčší počet dostupných kanálov. Ešte viac sa posilňuje individuálny prístup a koordinácia aktivít s cieľom čo najlepšie osloviť zákazníka. Je však byť trendy skutočne trendom súčasnosti? V roku 2019 naša ekonomika ešte stále rýchlo rastie. Pre rok 2020 sa už však očakáva spomaľovania. Ak sa tieto predpovede naplnia, rozpočty na marketing budú, ako zvyčajne, patriť k prvým obetiam. Šance na experimentovanie sa preto znížia a do popredia príde dôraz urobiť viac s menšími zdrojmi. To sa dá robiť len pri vedomosti toho, čo je efektívne. Znamená to, že treba poznať publikom, poznať kanály a pracovať so zdravou, dobre pozicionovanou značkou. Pre využitie potenciálu na maximum si preto treba zrekapitulovať, čo spoločnosť vie, že funguje a zamerať sa na to, aby to vedela ukázať. Z nových marketingových možností netreba vyberať podľa konkurencie alebo z noviniek z marketingových konferencii. Najbližšie obdobie by mali spoločnosti využiť práve na otestovanie si svojich stratégií a taktík, ktoré považuje za sľubné a výsledky následne použiť v rokoch s menším ekonomickým rastom.

Written by